Termin szkolenia:

  • 20 listopada 2019r. Warszawa  Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
  • 25 listopada 2019r. Olsztyn Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
  • 29 listopada 2019r. Łódź Trwa rekrutacja!  Termin potwierdzony!
  • 5 grudnia 2019r. Kraków Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
  • 12 grudnia 2019r. Lublin Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
  • 17 grudnia 2019r. Katowice Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
  • 20 grudnia 2019r. Warszawa  Trwa rekrutacja! 

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Cel szkolenia:
Zapoznanie się z zakresem zmian w Ustawie oraz ich praktycznym zastosowaniem
Omówienie przykładów zastosowania zmian, np. umów zakazujących dalszego przetwarzania
Zdobycie informacji na temat stosowanych metod zabezpieczeń danych w archiwum w świetle nowelizacji

Adresaci szkolenia:
Archiwiści zakładowi
Pracownicy składnic akt,
Osoby przekazujące akta
Koordynatorzy czynności kancelaryjnych
Inspektorzy Ochrony Danych

Program szkolenia:

1. Zakres zmian w Ustawie.

Zakres i przedmiot zmian.
Nowe obowiązki Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
Nowe obowiązki Archiwów Państwowych w zakresie bezpieczeństwa danych.
Aktualizacja obowiązków informacyjnych o ograniczenia praw osób, których dane dotyczą, w związku z gromadzeniem akt w Archiwach Zakładowych / Składnicach Akt.

2. Nowe obowiązki Archiwów Zakładowych i Składnic Akt wynikające z nowelizacji Ustawy.

Obowiązek przyjmowania, rejestrowania i przechowywania sprostowań i uzupełnień.
Prawa osób wynikające z RODO, a ograniczenia ich stosowania w Archiwum Zakładowym / Składnicy Akt:
– ograniczenie prawa do bycia zapomnianym
– ograniczenie prawa do sprostowania
– ograniczenie prawa dostępu do danych.
Obowiązek nie ingerowania w materiały archiwalne.
Zapewnienie dostępu do danych w celach naukowych i archiwalnych.

3. Zabezpieczenie danych w archiwum zgodnie z nowelizacją Ustawy.

Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt.
Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję.
Zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów.
Prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą.
Prowadzenie rejestru zawartych umów.

Koszt szkolenia: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Szkolenie Archiwum zakładowe i składnica akt – Nowelizacja Ustawy o Narodowym Zasobie archiwalnym i archiwach obowiązująca od 4 maja 2019r.  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!