Termin szkolenia:

21 stycznia 2021r. Szkolenie on-line!  Trwa rekrutacja!
15 lutego 2021r. Szkolenie on-line!  Trwa rekrutacja!
1 marca 2021r. Szkolenie on-line!  Trwa rekrutacja!
17 marca 2021r. Szkolenie on-line!  Trwa rekrutacja!
29 marca 2021r. Szkolenie on-line!  Trwa rekrutacja!

17 lutego 2021r. Warszawa Trwa rekrutacja!
24 lutego 2021r. Gdańsk Trwa rekrutacja!
3 marca 2021r. Poznań Trwa rekrutacja!
17 marca 2021r. Katowice Trwa rekrutacja!
29 marca 2021r. Lublin
7 kwietnia 2021r. Warszawa
14 kwietnia 2021r. Wrocław
26 kwietnia 2021r. Kraków

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Cel szkolenia:

  • Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej z dostosowaniem BIP’u do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
  • Zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia BIP’u po zmianach wymaganych ww. ustawami

Adresaci szkolenia:
Osoby prowadzące BIP
Członkowie zespołów redakcyjnych BIP
Administratorzy stron podmiotowych
Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką

Program szkolenia :

 

I. Podstawy prawne prowadzenia BIP.

Kto ma obowiązek prowadzić BIP?
Kluczowe założenia ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Informacje publikowane w BIP – obowiązek czy przyjazna forma prowadzenia polityki informacyjnej?
Prowadzenie BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej.
BIP a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

II. BIP – zagadnienia praktyczne.

Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA.
Powołanie i kompetencje zespołu dedykowanego ds. BIP, zalecane procedury.
Przestrzeganie zakazów publikacyjnych – co może zostać uznane za reklamę?
Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje? – sposób wypełniania metryczki.
Proces publikacji w BIP (sposób przekazywania, forma publikacji, terminy, archiwizacja, aktualizacja informacji, linkowanie).
Jak dokonywać w BIP prawidłowego wyłączenia jawności danych prawnie chronionych?
Efektywność BIP a udostępnianie informacji w trybie wnioskowym.
Urzędowy publikator teleinformatyczny a internetowy serwis www.
Obowiązek zgłoszeniowy i funkcjonalność strony głównej BIP.
Standaryzacja podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA.
Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje? – sposób wypełniania metryczki.
Kluczowe orzecznictwo sądów administracyjnych związane z BIP.

III. Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Publikowanie programów, planów i innych zamierzeń.
Udostępnianie zarządzeń, aktów normatywnych i ich projektów.
Jak udostępniać informacje o sposobie załatwiania spraw i ich stanie?
Jak często i szczegółowo publikować dane o majątku oraz finansach?
Udostępnianie informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.
Problematyka udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli.
Publikacja treści i postaci dokumentów urzędowych – porady praktyczne.
Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP? Prawo i praktyka.
Jak poinformować o tym czego zabrakło w Biuletynie?

IV. Ograniczenia na stronach BIP.

Zakres jawności danych o pracownikach i osobach pełniących funkcje publiczne.
Skuteczne i prawidłowe wyłączenie jawności tajemnic oraz danych prawnie chronionych.
Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę

Koszt szkolenia stacjonarnego: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 290pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy  5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Biuletyn Informacji Publicznej – przygotowanie do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – termin dostosowania – 23.09.2020 organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!