Termin szkolenia:

  • 28 lipca 2020r.  Szkolenie on-line. Trwa rekrutacja
  • 28 sierpnia  2020r.  Szkolenie on-line. Trwa rekrutacja

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Cel szkolenia:

  • Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej z dostosowaniem BIP’u do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
  • Zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia BIP’u po zmianach wymaganych ww. ustawami

Adresaci szkolenia:
Osoby prowadzące BIP
Członkowie zespołów redakcyjnych BIP
Administratorzy stron podmiotowych
Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką

Program szkolenia :

I. BIP a ustawa o dostępności cyfrowej.

Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej BIP
Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej – na czym polega?
Deklaracja dostępności? Co to jest i gdzie ją zamieścić?
Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Sankcje przewidziane przepisami prawa.
Dobre praktyki.
II. BIP a ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy.

Język migowy.
Alfabet Braille’a – zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej.
Pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach dedykowanych odczytowi maszynowemu.
Wysoki kontrast.
III. Dobre praktyki.

IV. Przykłady dostosowania stron BIP do wymogów ustaw.

V. Panel dyskusyjny.

Koszt szkolenia stacjonarnego: 300pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 270pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy  5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Biuletyn Informacji Publicznej – przygotowanie do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – termin dostosowania – 23.09.2020 organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!