Termin szkolenia:

  • 16 grudnia 2019r. Warszawa

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Cel szkolenia:

Celem warsztatu jest omówienie i przećwiczenie praktycznych aspektów procesu archiwizowania od założenia teczki, nadania elementów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych, ułożenia dokumentacji, sporządzenia spisów zdawczo -odbiorczych, uzyskania zgody na brakowanie dokumentacji oraz przekazania dokumentacji do właściwych organów – Kuratorium Oświaty.
Uczestnik warsztatu będzie pracował na formularzach i dokumentach zgodnych z wytycznymi Archiwów Państwowych.

Program szkolenia:

1. Podstawa prawna w zakresie archiwizowania, przekazywania dokumentacji.

2. Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna – jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA):
nadawanie klas teczkom aktowym na podstawie JRWA;
kwalifikacja dokumentacji – kategorie archiwalne (A, B 5, 10, 25, 50, Bc, BE).
Kwalifikacja dokumentacji przebiegu nauczania do kategorii archiwalnej:
Księga Protokołów Rady Pedagogicznej
Księga Uchwał Rady Pedagogicznej
Księga Uczniów
Księga Ewidencji Dzieci
Protokoły z egzaminu dojrzałości
Protokoły z egzaminu nauki zawodu
Protokoły z egzaminu przygotowania zawodowego
Dziennik Lekcyjny

3. Zasady archiwizowania dokumentacji:
dokumentacja aktowa (szkolna, administracyjna, kadrowa)
dokumentacja z projektów unijnych
dokumentacja techniczna
opis teczki aktowej
sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych
prowadzenie wykazu spisów zdawczo-odbiorczych
paginacja teczki kat. A
nadanie teczkom sygnatur akt
4. Proces brakowania dokumentacji – niszczenia dokumentacji niearchiwalnej:
zasady wydzielania, oceny i brakowania
uzyskiwanie zgody na zniszczenie dokumentacji z właściwego miejscowo archiwum państwowego
obligatoryjne elementy wniosku na brakowanie
przygotowanie spisu dokumentacji niearchiwalnej na brakowanie
5. Zasady przygotowania i przekazywania dokumentacji:
do Kuratorium Oświaty
do organu prowadzącego
do innej placówki oświatowej (przekształcenie).

Koszt szkolenia: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Szkolenie  Likwidacja placówki oświatowej- przekazywanie dokumentacji  po zlikwidowanych szkołach  i placówkach oświatowych – warsztat archiwistyczny organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!