Termin szkolenia:

  • 20 września 2019r. Katowice
  • 30 września 2019r. Gdańsk Trwa rekrutacja !
  • 11 października 2019r. Warszawa Trwa rekrutacja !
  • 15 października 2019r. Poznań Trwa rekrutacja !
  • 31 października 2019r. Wrocław Trwa rekrutacja !
  • 21 listopada 2019r. Gdańsk
  • 22 listopada 2019r. Rzeszów
  • 12 grudnia 2019r. Lublin
  • 19 grudnia 2019r. Warszawa
  • 20 grudnia 2019r. Kraków

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Cel szkolenia:
Zapoznanie pracowników sektora pomocy społecznej z nowymi zasadami Ustawy o ochronie danych osobowych, które weszły w życie 25 maja 2018 r. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną przeprowadzeni również przez obowiązujące przepisy RODO oraz otrzymają wiedzę pozwalającą na wdrożenie przepisów w swojej placówce pomocy społecznej.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do Kierowników i Dyrektorów Jednostek Pomocy Społecznej oraz pracowników tych jednostek przetwarzających dane osobowe – ABI, opiekunów, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych, działu HR, wszystkich pozostałych osób zaangażowanych w ochronę danych osobowych.

 

Program szkolenia:
1. Podstawowe przepisy dot. Ochrony Danych Osobowych oraz Pomocy Społecznej.

2. RODO – najważniejsze pojęcia.

3. Zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

prawa osób których dane dotyczą
przetwarzanie danych za zgodą i bez zgody podmiotu – kiedy stosowane w Jednostkach Pomocy Społecznej
dane wrażliwe w sektorze pomocy społecznej, w tym wywiad środowiskowy.

4. Inspektor Ochrony Danych i Urząd Ochrony Danych Osobowych:

uprawnienia i kompetencje obowiązkowego stanowiska w Jednostkach Pomocy Społecznej
czy pracownik Domu Pomocy Społecznej może zostać IOD, czy lepiej zatrudnić nową osobę/ firmę zewnętrzną
zadania UODO
raportowanie.

5. Praktyczne aspekty RODO w Jednostkach Pomocy Społecznej:

monitoring
Niebieska Karta
kandydaci do pracy
pracownicy (akta osobowe, umowy cywilnoprawne)
dane osobowe osób korzystających z pomocy Jednostek Pomocy Społecznej
asystenci rodziny
wydzielenie stref administracyjnych i użytkowych
Archiwum i magazynowanie dokumentacji.

6. Elementy systemu ochrony danych osobowych w Jednostkach Pomocy Społecznej:

upoważnienia dla pracowników oraz umowy powierzenia przetwarzania danych dla firm zewnętrznych
obowiązek Informacyjny
uprawnienia
Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
polityka kluczy
klauzule zgód od klientów.

Koszt szkolenia: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Szkolenie  Ochrona danych osobowych w świetle RODO dla jednostek pomocy społecznej organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!