Termin szkolenia:

  • 29 października 2018r. Warszawa Trwa rekrutacja!
  • 5 listopada 2018r. Kraków Trwa rekrutacja!
  • 13 listopada 2018r. Poznań
  • 26 listopada 2018r. Lublin
  • 7 grudnia 2018r. Wrocław
  • 14 grudnia 2018r. Gdańsk

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz 9.00-15.00

Cel i korzyści ze szkolenia: Wprowadzenie do nowych przepisów ogólnego Rozporządzenia Unijnego (RODO). Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach.

Adresaci szkolenia: Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w placówkach oświatowych, Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Administratorzy, Danych Osobowych (ADO), Specjaliści ds. ochrony danych osobowych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

I. Podstawy prawne ochrony danych osobowych.
1. Rozporządzenie unijne (RODO): zakres przedmiotowy, podmiotowy i terytorialny.
2. Krajowa ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku.
3. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy krajowej.
4. Nowa ustawa krajowa o ochronie danych osobowych (projekt z dnia 12 września 2017 roku).

II. Ogólne zasady ochrony danych osobowych na terenie placówki oświatowej.
1. Działanie zgodne z prawem.
2. Ograniczenie celu.
3. Minimalizacja danych.
4. Prawidłowość.
5. Ograniczenie przechowywania.
6. Integralność i poufność.
7. Rozliczalność.

III. Prawa i obowiązki placówki oświatowej jako administratora danych.
1. Obowiązki informacyjne.
2. Obowiązek wdrożenia odpowiednich zabezpieczających środków technicznych i organizacyjnych.
3. Zasady powierzenia przetwarzania danych.
4. Umowa powierzenia przetwarzania – charakter, forma, zakres podmiotowy i przedmiotowy.
5. Obowiązek zgłaszania naruszeń danych osobowych.
6. Przetwarzanie numeru PESEL.
7. Opieka nad dziećmi w szkole.

IV. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane.
1. Prawo dostępu.
2. Prawo sprostowania.
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
V. Dokumentacja ochrony danych osobowych – przygotowanie i wdrożenie.
1. Polityka ochrony danych osobowych.
2. Rejestr czynności przetwarzania.
3. Ocena skutków dla ochrony danych.

VI. Naruszenie zasad ochrony danych osobowych – odpowiedzialność prawna.
1. Środki ochrony prawnej osób, których dane są przetwarzane.
2. Odpowiedzialność cywilna.
3. Sankcje administracyjne.

Koszt szkolenia: 370pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Szkolenie  Ochrona danych osobowych w świetle RODO W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!