Termin szkolenia:

  • 6 września 2019r. Wrocław Trwa rekrutacja!
  • 9 września 2019r. Warszawa Trwa rekrutacja!
  • 27 września 2019r. Katowice Trwa rekrutacja!
  • 1 października 2019r. Lublin
  • 15 października 2019r. Poznań
  • 31 października 2019r. Kraków

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz 9.00-14.00

Cel szkolenia:
Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem
Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy

Adresaci szkolenia:
Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów

Program szkolenia:

I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją kadrowo-płacową:
Ważniejsze akty polskiego prawa
Podstawowe konstrukcje prawa.

II. Organizacja pracy kancelaryjnej:
Jednolity rzeczowy wykaz akt a zmiany w przechowywaniu dokumentacji kadrowo-płacowej.

III. Technika prowadzenia akt osobowych pracownika:
Podział akt osobowych pracownika na trzy części, chronologiczny, numeracja, każda część ze „stroną tytułową”
Gromadzenie tylko kopii wymaganych dokumentów związanych z zatrudnieniem
Potwierdzanie zagranicznych okresów zatrudnienia pracownika
Akta osobowe pracownika przy przejęciu zakładu pracy lub jego części, przy ponownym zatrudnieniu
oraz dla pracownika zatrudnionego na dwóch umowach.

IV. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej, ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa:
Miejsce i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej
Okresy przechowywania dokumentów
Upoważnienia udzielone osobom przetwarzającym dane osobowe
Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Techniczno-organizacyjne zabezpieczenie danych osobowych, zastosowane środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

V. Zmiany w okresie przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2018 r.:
Obniżenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat – kogo dotyczy?
Nowe obowiązki pracodawców w zakresie sprawozdawczości
Umożliwienie prowadzenia akt w formie elektronicznej – na jakich zasadach?
Zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. – co nas czeka?

VI. Rozporządzenie RODO, nowa Ustawa ODO, Kodeks Pracy 2018 – zmiany w ochronie danych osobowych:
Nowe obowiązki pracodawców wynikające z RODO i ODO
Rozszerzenie zakresu danych związanych z ubieganiem się o pracę
Klauzule ochrony informacji
Nowe kary administracyjne.

Koszt szkolenia350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji
Szkolenie PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI KADROWO-PŁACOWEJ po zmianach od 1 stycznia 2018 r.  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!