Termin szkolenia:

 • 19 listopada 2020r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
 • 10 grudnia 2020r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
 • 3 grudnia 2020r. Kraków Trwa rekrutacja!
 • 15 grudnia 2020r. Wrocław Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-16.00

Adresaci szkolenia: Warsztaty są skierowane do pracowników posiadających staż pracy w Archiwum Zakładowym/ Składnicy którzy chcą doskonalić swoje kompetencje. Warsztaty są skierowane do osób, które mają już podstawy w zakresie archiwizacji, a chcą udoskonalić swoje umiejętności.

Korzyści: Uczestnicy warsztatów archiwistycznych nabędą umiejętność samodzielnego wypełniania ewidencji Archiwum/ Składnicy (Wypełnianie spisów zdawczo- odbiorczych, kart wypożyczeń etc) jak i samodzielnego porządkowania i archiwizowania dokumentacji zastanej w Archiwum Zakładowym/ Składnicy akt

Program szkolenia:

I. Zajęcia praktyczne: Wypełnianie formularzy- ewidencji Archiwum Zakładowego/ Składnicy Akt

1. Spisy zdawczo- odbiorcze akt
a) Kat. A
b) Kat. B50-B10
c) Kat. B10 i niższej
d) Kat. BE
e) Kat. Bc
f) Dokumentacji technicznej, geodezyjnej, kartograficznej, akt osobowych i UE
2. Wykazy spisów zdawczo- odbiorczych
3. Karty Udostępnienia/ Wypożyczenia akt
4. Spisy dokumentacji przeznaczonej na makulaturę bądź zniszczenie
5. Spisy dokumentacji kat. BE podlegającej ekspertyzie archiwalnej
6. Wnioski do AP na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
7. Protokoły skontrowe

II. Zajęcia praktyczne dot. porządkowania i archiwizowania dokumentacji
1. Rozpoznanie przynależności zespołowej
a) Akt posiadających oznaczenia kancelaryjne
b) Akt nie posiadających żadnych oznaczeń kancelaryjnych
2. Segregacja dokumentacji
a) Dokumentacja kat. A, B, BE i Bc
3. Weryfikacja kategorii archiwalnych
4. Porządkowanie materiałów archiwalnych
5. Porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej
a) Akta kat. B50-B10
b) Akta kat. B10 i niższej
c) Akta kat. BE
d) Akta kat. Bc
6. Porządkowanie dokumentacji technicznej
7. Opisywanie teczek
a) Teczki akt kat. A
b) Teczki akt. Kat. B i BE
8. Sygnowanie dokumentacji
9. Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego

III. Podsumowanie

Koszt szkolenia: 390pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 270pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

 • Trenera eksperta w temacie szkolenia
 • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Klimatyzowaną salę szkoleniową
 • Kompleksowe materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy
 • Lunch
 • Grupy   5-10 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji
 • Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Warsztaty archiwistyczne: Porządkowanie, archiwizowanie i ewidencjonowanie dokumentacji  organizujemy również w formie zamkniętej dla danej Firmy.

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!