Termin szkolenia: Szkolenie organizujemy w formie zamkniętej!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-16.00

Cel szkolenia:
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób prowadzić dokumentację medyczną w trakcie rejestracji pacjenta, prowadzenia procesu leczenia, archiwizowania wytworzonej dokumentacji oraz jej niszczenia.

Adresaci szkolenia:

a) Pracownicy medyczni,
b) Menadżerowie placówek medycznych
c) Pracownicy recepcji
d) Osoby zajmujące się archiwizacją oraz prowadzące archiwum zakładowe lub składnicę akt w podmiotach leczniczych

Program szkolenia:

I. Papierowa i elektroniczna dokumentacja medyczna w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych
a) Definicja dokumentacji medycznej wypracowanej w praktyce sądowej
b) Podmioty prowadzące dokumentacje medyczną
c) Podstawowe przepisy prawne regulujące prowadzenia dokumentacji medycznej w formie papierowej i elektronicznej wraz ze zmianami z dn. 1 stycznia 2017 oraz 23 marca 2017
d) 1 stycznia 2017- Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
e) Ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw – cel zmiany przepisów, termin wejścia w życie nowelizacji; poprzednie nowelizacje i kalendarium ich wejścia w życie

II. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację?
a) Podział dokumentacji według podmiotów oraz zakresu danych
b) Podstawowe zasady tworzenia dokumentacji medycznej
– elementy które powinna zawierać dokumentacja medyczna
– zasady dodawania wpisów w dokumentacji medycznej
– Zakładanie dokumentacji,
– Usuwanie wpisów w dokumentacji,
c) Informowanie o stanie zdrowia jako element dokumentacji,
d) Dokumentacja wewnętrzna,
e) Dokumentacja zewnętrzna,
f) Oświadczenia pacjenta,
g) Zgoda na leczenie.

III. Odpowiedzialność prawna związana z prowadzeniem dokumentacji medycznej
a) Najczęstsze błędy związane z prowadzeniem dokumentacji, ich charakterystyka i przykłady
b) Kontrola dokumentacji medycznej
c) Rodzaje odpowiedzialności prawnej
d) Rodzaje kar stosowane przez sądy dyscyplinarne
e) Odpowiedzialność cywilna związana z nieprawidłowym prowadzeniem dokumentacji oraz z wydatkowaniem środków publicznych na refundację świadczeń zdrowotnych
f) Case Study: Przykłady orzeczeń sądów powszechnych
g) d) Dokumentacja medyczna jako element opinii biegłych
h) Dokumentacja medyczna, a ochrona danych osobowych

IV. Udostępnianie dokumentacji medycznej
a) wskazanie zasad udostępniania dokumentacji medycznej,
b) wskazanie podmiotów uprawnionych do uzyskania dokumentacji medycznej
c) wskazanie sposób udostępniania dokumentacji medycznej,
d) wskazanie sposobu udostępniania dokumentacji w formie elektronicznej,
e) odpłatność

V. Indywidualne konsultacje prowadzone w oparciu o druki prowadzonej przez Państwa dokumentacji.
Ze względu na komfort uczestników, szkolenie odbywa się w małych grupach, dzięki czemu mogą Państwo przynieść druki prowadzonej przez siebie dokumentacji, zadawać pytania, wymieniać spostrzeżenia i uwagi w omawianym temacie.

Koszt szkolenia: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Klimatyzowaną salę szkoleniową
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Serwis kawowy
  • Lunch
  • Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szkolenie  Zasady prowadzenia papierowej i elektronicznej dokumentacji medycznej po zmianach z 1 stycznia 2017 r. oraz 23 marca 2017 r. organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy Klienta).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!