Szkolenie organizowane jest tylko w formie zamkniętej.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz.9-17.00

Cel szkolenia :

Przedstawienie uczestnikom nowych regulacji wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z Ustawą z dn. 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej i wynikających z niej zmian w stosowaniu podpisu elektronicznego, a także szeroko pojętych usług zaufania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy posiądą wiedzę dotyczącą zmian wynikających zarówno z rozporządzenia eIDAS jak i Ustawy z 5 września 2016. Zostaną zapoznani ze zmianami wynikłymi dla administracji publicznej, i nowymi obowiązkami na nich ciążącymi.
Grupa docelowa:

Kadry zarządzające, informatycy, osoby na zwykłych stanowiskach pracowniczych.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa transakcji i dokumentów elektronicznych

2. Podstawy prawne:
a)Ustawa z dn. 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.
b)Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
c)Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
d)Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) ustanawiająca proceduralne warunki współpracy między państwami członkowskimi w zakresie identyfikacji elektronicznej na podstawie art. 12 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.
a)Zakres podmiotowy przedmiotowy.
b)Wybrane definicje.
c)Identyfikacja Elektroniczna.
d)Usługi Zaufania.
e)Dokumenty elektroniczne.

4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
a)Definicje.
c)Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
d)Różnice wobec ustawy o podpisie elektronicznym.
e)Zmiany w przepisach:
– Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
– KPA.
– Ordynacja Podatkowa.
– Inne przepisy.

5. Zmiany w systemach e-administracji obowiązujących w Polsce

6. Podsumowanie

Koszt szkolenia: 335pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

 zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
 (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Klimatyzowaną salę szkoleniową
  • Serwis kawowy
  • Lunch każdego dnia szkolenia
  • Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szkolenie Zmiany w usługach zaufania, identyfikacji i podpisie elektronicznym  organizujemy również w formie zamkniętej.

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!