Termin szkolenia: Szkolenie organizujemy w formie zamkniętej!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz 9.00-14.00

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie zmian, które nastąpiły od 1 stycznia 2018 r.,ale będą również omawiane inne zagadnienia, niezbędne do pozyskania fachowej wiedzy dot. zatrudnianie cudzoziemców-także dla osób, które nie miały do tej pory żadnej styczności z tą materią.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemców lub rozważają możliwość ich zatrudnienia, w związku z czym chcą poznać zarówno nowe przepisy jak i  inne istotne informacje dot. zatrudniania cudzoziemców.

Program szkolenia:

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce ( kto jest cudzoziemcem-definicja):

  • dostęp do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców
  • definicja wykonywania pracy przez cudzoziemca
  • procedura zatrudniania cudzoziemców
  • omówienie najistotniejszych zmian, które nastąpiły od 2018 roku
  • zezwolenia na pracę w Polsce-omówienie wszystkich rodzajów, oraz zaistniałych zmian, jak również dotychczasowych przepisów
  • procedury dot. zmiany i przedłużenia zezwolenia, oraz trybu ich wydawania
  • nowe zasady zatrudniania na podstawie oświadczeń
  • nowe dokumenty dot. zatrudnienia cudzoziemca
  • obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców wobec instytucja prawnych,
  • nowa regulacja a skutki i sankcje prawne zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia.
  • nowe przepisy w zakresie tzw. oświadczeń (min. rejestracja, dokumenty)
  • wynagrodzenie cudzoziemców
  • omówienie różnych możliwości wykonywania pracy przez cudzoziemców (umowy cywilnoprawne, umowy o pracę)
  • obowiązki pracodawcy dot. umów zawieranych z cudzoziemcami, którzy mają świadczyć dla niego pracę
  • zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu i warsztatów (min. omówienie wybranych kazusów)

Koszt szkolenia350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji
Szkolenie Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców – zmiany od stycznia 2018 r.  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!