Termin szkolenia ustalany po zebraniu min. 5 osób chętnych na szkolenie on-line.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz.9.00-14.00

Zgodnie z nowelizacją KPA z dn. 1 czerwca 2017 roku, każdy organ administracji publicznej zobligowany na mocy ustawy o informatyzacji do posiadania Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w korespondencji z innymi urzędami administracji publicznej, zobligowany jest do wysyłania i odbierania pism drogą elektroniczną na podstawie art. 39 2 KPA

Cel szkolenia:

nabycie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania konsoli Draco i Panelu „Administrowanie”, przypisywania do ról, grup i systemów, konfigurowania ról, dodawania usług, tworzenia formularzy, zaawansowanej obsługi skrytek

Adresaci szkolenia:

administratorzy EPUAP2, informatycy, osoby chcące pogłębić swoją wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania Panelu „Administrowanie” oraz Konsoli Draco a także osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji administracyjnych w systemie

Uczestnicy szkolenia powinni być administratorami skrzynek platformy ePUAP albo mieć dostęp do panela administracyjnego skrzynek!

Program szkolenia:

I. ePUAP2 – Panel „Zarządzanie” (60 min)
1) Wysyłanie zaproszeń do organizacji
Konto „Gość”, a „Administrator”- różnice
Nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie
Zaproszenie do organizacji osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nie posiadającej konta
2) Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (Nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa i Administratora)

II. ESP- Operacje (45 min)
1) Operacje na składzie
Ustawienia i zarządzanie składem
Tworzenie nowego składu
Usuwanie i eksport składu
Przypinanie, usuwanie skrytki w składzie
Ustawianie powiadomień z poziomu składu
Ustalanie preferowanych składów

III. Panel „Administrowanie” (120 min)
1) Zakładka „Usługi i ustawienia”
Przeglądanie zapotrzebowania i dodawanie opisu usługi
2) Zakładka „Budowanie usług”
Podgląd opublikowanych Kart Spraw
Utworzenie Karty Sprawy
3) Zakładka „Skrytki”
Formatka „Przeglądanie UPO” (Jak wyszukać zaginione UPO)
Formatka „Awaryjne pobieranie”
a) Konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe)
Konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”, „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”, „Schematy i reguły”
4) Zakładka „Formularze”
Import oraz budowa formularza
5) Zakładka „Wzory lokalne”
Import oraz dodanie nowego wzoru

IV. Konsola Draco (120 min)
1) Zakładka „Użytkownicy”
Formatka „Właściwości” (zmiany informacji o użytkowniku)
Formatka „Role” (przypisywanie użytkownika do roli)
Formatka „Import” (dodawanie użytkowników do organizacji)
2) Zakładka „Grupy”
Utworzenie nowej grupy
Konfiguracja istniejących grup
Formatka „Właściwości”
Formatka „Przypisania” (dodawanie i odbieranie użytkownikom ról)
Formatka „Role” (przypisanie grupy do roli)
3) Zakładka „Systemy”
Utworzenie nowego systemu oraz konfiguracja już istniejącego
4) Zakładka „Role”
Formatka „Konfiguracja” (Wybór roli lub dodanie i skonfigurowanie nowej roli)
Formatka „Konta” (dodanie konta lub grupy do roli)
Formatka „Atrybuty” (dodanie aplikacji do roli)
Formatka „Aplikacje” (zdefiniowanie aplikacji w organizacji)
Formatka „Uprawnienia” (skonfigurowanie dostępu do skrzynek, usunięcie dostępu do skrzynek, zezwolenie lub zablokowanie dostępu do przeglądania UPO, panelu administratora, przeglądania wiadomości etc)
5) Zakładka „Role”
Formatka „Uprawnienia” (zaawansowane nadawanie uprawnień do ról)

Forma szkolenia:

Zajęcia praktyczne na komputerach

Koszt szkolenia on-line: 270pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szkolenie Administracja platformą ePUAP2 w Urzędzie – zaawansowane warsztaty organizujemy również w formie zamkniętej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!