Termin szkolenia:

22 września 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!  Termin potwierdzony!
4 października 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
11 października 2023r. Szkolenie on-line!  Trwa rekrutacja! 
16 listopada 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
13 grudnia 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Cel szkolenia:

  • Zapoznanie się z definicjami ustawowymi i zasadami działania aplikacji,
  • Uzyskanie wiedzy na temat wykorzystania aplikacji i bezpieczeństwa jej działania,
  • Zdobycie wiedzy na temat dalszego rozwoju aplikacji oraz usług publicznych.

Adresaci szkolenia:

Administracja samorządowa
Pracownicy administracji publicznej
Wszyscy zainteresowani tematem

 

Program szkolenia:

1. Akty prawne dotyczące aplikacji mObywatel 2.0.
2. Zakres i przedmiot zmian.
3. Warunki, wymogi techniczne.
4. Dokument tradycyjny vs. dokument mobilny.
5. Profil mObywatel. System mObywatel.
6. Usługi dostępne w aplikacji mObywatel 2.0.
7. Kompleksowe funkcjonalności, sposób działania.
8. Integracja z administracyjnymi systemami elektronicznymi, pobieranie danych.
9. Zakres danych osobowych gromadzonych w aplikacji.
10. Bezpieczeństwo danych osobowych.
11. Do czego nie możemy wykorzystać aplikacji mObywatel?
12. Podpisy w aplikacji mObywatel.
13. Certyfikaty ustawowe.
14. Eliminacja błędów, pomoc techniczna.

Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  APLIKACJA mOBYWATEL 2.0- praktyczne szkolenie  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!