Szkolenie organizujemy tylko w formule on-line.  Przy zebraniu odpowiedniej ilości osób ustalamy termin szkolenia.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-13.00

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie kadry pedagogicznej (dyrektorów i nauczycieli) do postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycielu od dnia 1 września 2022 r. Omówienie zasad i rady praktyczne.

Szkolenie przeznaczone zarówno dla osób zarządzających szkołami i placówkami jak i nauczycieli, którzy mają w planach zdobycie kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Program szkolenia ( nowy obowiązujący od września 2022r.!)

 1. Przygotowanie do zawodu nauczyciela zamiast stażu na stopień mianowanego oraz możliwość skrócenia tego przygotowania.
 2. Obowiązkowe prowadzenie zajęć w okresie przygotowania zawodowego w obecności osób spoza szkoły.
 3. Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz skutki negatywnej opinii komisji.
 4. Przepisy przejściowe dla nauczycieli mianowanych realizujących staż.
 5. Nowy skład komisji awansowej w postępowaniu o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
 6. Nowa ścieżka awansu a umowy nauczycielskie- wyjaśnienie zasad.
 7. Zmiany w czasie pracy nauczycieli, w tym konsultacje dla uczniów i ich rodziców.
 8. Powiązanie oceny pracy z awansem zawodowym nauczycieli.
 9. Projektowane kryteria oceny pracy nauczycieli ustalane na poziomie rozporządzenia.
 10. Likwidacja świadczenia na start.
 11. Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych (po 31 sierpnia 2027 r. nie będzie możliwości realizowania „starej” ścieżki awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego).

 

Koszt szkolenia on-line: 290pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  – Awans zawodowy nauczyciela  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!