Termin szkolenia:

22 lipca 2022r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
18 sierpnia 2022r. Szkolenie on-line!
2 września 2022r. Szkolenie on-line!
31 września 2022r. Szkolenie on-line!

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-13.00

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie kadry pedagogicznej (dyrektorów i nauczycieli) do postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego na kolejne stopnie awansu zawodowego.

 

Program szkolenia

 • Zatrudnienie i rozpoczęcie stażu. Terminy, procedury i dokumenty.
 • Staż na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zadania i wymagania formalne.
 • Plan rozwoju. Możliwości zmiany i różne sposoby realizacji zadań w okresie pracy zdalnej.
 • Rola opiekuna stażu w doskonaleniu pracy nauczyciela stażysty i kontraktowego.
 • Dyrektor w ścieżce awansu.
 • Wpływ nieobecności w pracy na wydłużenie stażu.
 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju, projekt oceny, opinia rady rodziców i ocena dorobku zawodowego. Terminy i tryb odwoławczy.
 • Przygotowanie dokumentów formalnych oraz przygotowanie się do postępowania. Wiedza prawna, wiedza merytoryczna, umiejętności organizacyjne i metodyczne. Technologie cyfrowe.
 • Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego. Analiza formalna dokumentów oraz wszczęcie postępowania administracyjnego.
 • Przebieg postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego. Prace komisji. Dokumentacja. Udział związków zawodowych.
 • Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego. Decyzja administracyjna i jej cechy. Sprostowanie aktu nadania stopnia awansu.
 • Nadzór nad czynnościami w awansie zawodowym.


Koszt szkolenia on-line: 290pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  – Awans zawodowy nauczyciela  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!