Szkolenie organizowane jest tylko w formie zamkniętej.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz.9-17.00

Program szkolenia:

1. Ewaluacja w projektach UE
– Definicje ewaluacji
– Rodzaje ewaluacji
– Poziomy ewaluacji
– Kryteria ewaluacji
2. Ewaluacja w ramach programów operacyjnych
– Podstawa prawna
– Instytucje w systemie ewaluacji
– Plany ewaluacji
3. Standardy ewaluacji projektów stosowne w ramach programów operacyjnych
– Podstawowe pojęcia
– Planowanie ewaluacji projektu
Zasadność podejmowania ewaluacji
Określenie celu, zakresu i przedmiotu badania
Realistyczne określenie sposobu ewaluacji
Wybór ewaluatora
Zapewnienie niezależności ewaluacji
Etyka ewaluacji
– Realizacja ewaluacji projektu
Cele ewaluacji projektu
Obszar i zakres ewaluacji projektu
Wymiar przedmiotowy
Wymiar czasowy
Wymiar terytorialny
– Realizacja ewaluacji projektu (cd.)
Pytania badawcze
Zakres i źródła danych do badania
Metody ewaluacji projektów
Komunikowanie wyników ewaluacji
– Realizacja ewaluacji projektu (cd.)
Zakres standardowego raportu ewaluacyjnego ? przykład
Problemy podczas ewaluacji projektów realizowanych przez beneficjentów
Analiza studium przypadku
Dyskusja
– Zakończenia szkolenia

Koszt szkolenia: 590pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

 zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
 (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Klimatyzowaną salę szkoleniową
  • Serwis kawowy
  • Lunch
  • Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szkolenie  Ewaluacja projektów unijnych  organizujemy również w formie zamkniętej.

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!