Termin szkolenia:

29 września 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!

26 października 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
20 listopada 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
6 grudnia 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Cel szkolenia:  

  • zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze stosowaniem BIP’u do udostępniania informacji publicznej;
  • zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu informacji publicznej; zapoznanie się wymogami prawnymi i technicznymi przy tworzeniu BIP’ów;
  • zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej;
  • Uzyskanie podstawowych informacji nt. zasad dostępności cyfrowej Biuletynu;
  • zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze dostosowaniem BIP’u do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami;
  • zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej po zmianach wymaganych ww. ustawami.

Adresaci szkolenia:
Osoby prowadzące BIP
Członkowie zespołów redakcyjnych BIP
Administratorzy stron podmiotowych
Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką

Program szkolenia :

I. Podstawy prawne prowadzenia BIP
1. Kto ma obowiązek prowadzić BIP
2. kluczowe założenia ustawy o dostępie do informacji publicznej
3. Informacje publikowane w BIP – obowiązek czy przyjazna forma prowadzenia polityki informacyjnej
4. Prowadzenie BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej
5. BIP a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

II. BIP- zagadnienia praktyczne
1. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA
2. Powołanie i kompetencje zespołu dedykowanego ds. BIP, zalecane procedury
3. Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?
4. Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje – sposób wypełniania metryczki.
5. Proces publikacji w BIP (sposób przekazywania, forma publikacji, terminy, archiwizacja, aktualizacja informacji, linkowanie)
6. Jak dokonywać w BIP prawidłowego wyłączenia jawności danych prawnie chronionych?
7. efektywność BIP a udostępnianie informacji w trybie wnioskowym,
8. urzędowy publikator teleinformatyczny a internetowy serwis www
9. obowiązek zgłoszeniowy i funkcjonalność strony głównej BIP,
10. standaryzacja podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA,
11. jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje – sposób wypełniania metryczki,
12. kluczowe orzecznictwo sądów administracyjnych związane z BIP.

III. Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej
1. Publikowanie programów, planów i innych zamierzeń,
2. Udostępnianie zarządzeń, aktów normatywnych i ich projektów,
3. Jak udostępniać informacje o sposobie załatwiania spraw i ich stanie?
4. Jak często i szczegółowo publikować dane o majątku oraz finansach?
5. Udostępnianie informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
6. Problematyka udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli,
7. Publikacja treści i postaci dokumentów urzędowych – porady praktyczne,
8. Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP? Prawo i praktyka
9. Jak poinformować o tym czego zabrakło w Biuletynie?

IV. Ograniczenia na stronach BIP
1. Zakres jawności danych o pracownikach i osobach pełniących funkcje publiczne,
2. Skuteczne i prawidłowe wyłączenie jawności tajemnic oraz danych prawnie chronionych?
3. Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?

V. BIP a ustawa o dostępności cyfrowej
1. Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej BIP;
2. Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej – na czym polega?;
3. Deklaracja dostępności? Co to jest i gdzie ją zamieścić?;
4. Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji;
5. Sankcje przewidziane przepisami prawa;
6. Dobre praktyki.

VI. BIP a ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
1. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy:
– Język migowy,
– Alfabet Braille’a,
– zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej,
– pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach dedykowanych odczytowi maszynowemu,
– wysoki kontrast,
2. Dobre praktyki.

VII. Przykłady dostosowania stron BIP do wymogów ustaw
VIII. Dyskusja

 

Koszt szkolenia stacjonarnego: 400pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie poszkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy  5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej wraz z przygotowaniem do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy  dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!