Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Cel szkolenia:

Celem warsztatu jest omówienie i przećwiczenie praktycznych aspektów procesu archiwizowania od założenia teczki, nadania elementów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych, ułożenia dokumentacji, sporządzenia spisów zdawczo -odbiorczych, uzyskania zgody na brakowanie dokumentacji oraz przekazania dokumentacji do właściwych organów – Kuratorium Oświaty.
Uczestnik warsztatu będzie pracował na formularzach i dokumentach zgodnych z wytycznymi Archiwów Państwowych.

Program szkolenia:

1. Podstawa prawna w zakresie archiwizowania, przekazywania dokumentacji.

2. Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna – jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA):
nadawanie klas teczkom aktowym na podstawie JRWA;
kwalifikacja dokumentacji – kategorie archiwalne (A, B 5, 10, 25, 50, Bc, BE).
Kwalifikacja dokumentacji przebiegu nauczania do kategorii archiwalnej:
Księga Protokołów Rady Pedagogicznej
Księga Uchwał Rady Pedagogicznej
Księga Uczniów
Księga Ewidencji Dzieci
Protokoły z egzaminu dojrzałości
Protokoły z egzaminu nauki zawodu
Protokoły z egzaminu przygotowania zawodowego
Dziennik Lekcyjny

3. Zasady archiwizowania dokumentacji:
dokumentacja aktowa (szkolna, administracyjna, kadrowa)
dokumentacja z projektów unijnych
dokumentacja techniczna
opis teczki aktowej
sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych
prowadzenie wykazu spisów zdawczo-odbiorczych
paginacja teczki kat. A
nadanie teczkom sygnatur akt
4. Proces brakowania dokumentacji – niszczenia dokumentacji niearchiwalnej:
zasady wydzielania, oceny i brakowania
uzyskiwanie zgody na zniszczenie dokumentacji z właściwego miejscowo archiwum państwowego
obligatoryjne elementy wniosku na brakowanie
przygotowanie spisu dokumentacji niearchiwalnej na brakowanie
5. Zasady przygotowania i przekazywania dokumentacji:
do Kuratorium Oświaty
do organu prowadzącego
do innej placówki oświatowej (przekształcenie).

Koszt szkolenia: 270pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Likwidacja placówki oświatowej- przekazywanie dokumentacji  po zlikwidowanych szkołach  i placówkach oświatowych – warsztat archiwistyczny organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!