Termin szkolenia: Szkolenie organizujemy w formie zamkniętej!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-16.00

Cel szkolenia:

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z obowiązkami spoczywającymi na jednostkach objętych obowiązkową centralizacją VAT w 2018 roku
 • Przedstawienie podstawowych regulacji dotyczących podatku VAT oraz zmian przepisów obowiązujących od 2018 roku
 • Omówienie problemów związanych z nową linią interpretacji i orzecznictwa sądów dotyczących rozliczania VAT przez samorządy

Adresaci szkolenia:

 • Skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych rozpoczynający rozliczanie podatku VAT, jak również osoby zajmujące się VAT-em, a chcące usystematyzować, uaktualnić i poszerzyć posiadaną już wiedzę

Program szkolenia:

I. DOKUMENTOWANIE VAT
1. Faktury:
• dane na fakturach
• terminy ich wystawiania (przed i po transakcji)
• korekty faktur
• szczególne rodzaje faktur („odwrotne obciążenie”, dla rolnika, i inne)
2. Dokumenty wewnętrzne (zestawienie opłat od osób fizycznych)
3. Noty – dokument dot. opłat za transakcje nie objęte VAT

II. EWIDENCJONOWANIE VAT
1. Ewidencje VAT (w tym: Jednolity Plik Kontrolny)
• obowiązek ich prowadzenia celem prawidłowego sporządzania deklaracji VAT-7
• obowiązek elektronicznego ich składania MF w formacie JPK od 1.01.2017r.
• ich treść (szczegółowość transakcji)
• tabela czynności, które bezwzględnie zobowiązują do stosowania kas
• zmiany na 2018 rok
• co z kasami i paragonami elektronicznymi?

III. DEKLAROWANIE VAT
1. Rozliczanie VAT w comiesięcznych deklaracjach VAT-7 (ogólne zasady)
• VAT należny od sprzedaży
• VAT naliczony od zakupów
2. Moment deklarowania VAT należnego (obowiązek podatkowy) od:
• najmu, dzierżawy i podobnych usług
• dostawy mediów (wody, ścieków, ciepła, prądu, gazu, telefonów oraz innych)
• przenoszenia kosztów (refakturowania)
• budowlanych usług
• zbycia nieruchomości
• zaliczek
• innych
3. Kwota należna, cena (podstawa opodatkowania)
• jej wysokość
• dopuszczalne sposoby liczenia VAT („w stu” i „do sta”)
• elementy podstawy opodatkowania (w tym: wydatki dodatkowe)

IV. ODLICZANIE VAT
1. Ogólne reguły (warunki) odliczania VAT
• przyporządkowanie zakupów do rodzajów działalności
2. Terminy odliczenia VAT
• na bieżąco: w miesiącu otrzymania faktury (lub w jednym z dwóch następnych miesięcy)
• w ciągu 5 lat od otrzymania faktury (w drodze korekty)
• w ciągu 5 lub 10 lat – od nabycia środka trwałego
3. Wysokość odliczeń
• brak odliczeń
• częściowe odliczenia VAT (wg prewskaźnika, wskaźnika i innych metod, np. powierzchniowej przy budynkach)
• pełne (100 proc.) odliczenie VAT
4. Korekta odliczeń VAT
• za 2017r. – w deklaracji VAT-7 za styczeń 2018r.
• jednorazowa,
• 5- letnia – od ruchomych środków trwałych
• 10 – letnia – od nieruchomości
5. Prewskaźniki – nowa metoda odliczeń VAT od 1.01.2016r.
• rodzaje: wg wzorów z rozporz. MF (odrębne przychodowe dla każdej jednostki) i ustawowe (powierzchniowy, czasowy, kadrowy, przychodowy)
• przypadki odliczenia VAT z użyciem i bez użycia wskaźników i prewskaźników

Koszt szkolenia: 360pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

 • Trenera eksperta w temacie szkolenia
 • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Klimatyzowaną salę szkoleniową
 • Kompleksowe materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy
 • Lunch
 • Grupy do  12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szkolenie  NAJCZĘSTSZE PROBLEMY Z VAT PO CENTRALIZACJI organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!