Na jesieni zeszłego roku zrealizowaliśmy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie szkolenie z zakresu “Kontrola projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ  w latach 2016-2020”. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do prawidłowej realizacji, rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu nowego okresu programowania 2014-2020.

Udział w szkoleniu pozwolił na zdobycie umiejętności w zakresie:

– planowania i rozliczania finansowego inwestycji,
– rozliczania projektów realizowanych w ramach POIiŚ,
– opracowania i weryfikacji dokumentów finansowych niezbędnych do otrzymania środków do realizacji projektów inwestycyjnych w ramach POIiŚ,
– prowadzenie monitoringu zachowania płynności finansowej projektów POIiŚ,
– przygotowanie niezbędnych materiałów i informacji związanych z realizacją finansową projektów POIiŚ,
– opracowanie struktury finansowania projektów inwestycyjnych,
– właściwego stosowania prawa krajowego i unijnego w zakresie kontroli funduszy Unii Europejskiej,
Na podstawie wyników przeprowadzonych ankiet można stwierdzić, że szkolenie zostało dobrze dopasowane do potrzeb urzędu. Przyczyniło się do wzrostu poziomu wiedzy i odniesienia efektywności pracy pracowników. Cele szkolenia były jasno określone, a jego metody i środki pomogły w ich osiągnięciu.

Referencje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie więcej…

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!