Chcielibyśmy poinformować, że w zakres naszych usług został zmodyfikowany i wzbogacony o nową ofertę.

Usługa archiwizacji i przeszkolenia pracowników:

podział dokumentacji na klasy oraz kategorie archiwalne wg obowiązującego w jednostce JRWA (w przypadku braku JRWA- powołując się na odrębne przepisy regulujące terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji)
wydzielenie dokumentacji przeznaczonej do brakowania
zapoznanie uczestników z metodologią typowania na brakowanie, oraz praktycznym stosowaniem Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
nadanie układu dokumentacji znajdującej się w pomieszczeniach archiwalnych
zapoznanie uczestników z różnymi rodzajami układu dokumentacji w archiwum, w zależności od potrzeb
nauczenie uczestników porządkowania dokumentacji luźnej tzw. “rozsypu”
nauczenie uczestników porządkowania i zasad przechowywania dokumentacji kadrowo- płacowej, akt osobowych i dokumentacji finansowo- księgowej
zapoznanie uczestników z terminologią archiwizowania dokumentacji, etapami archiwizacji, wraz z dogłębnym omówieniem każdego z etapów
nauczenie uczestników prawidłowego opisywania teczek/pudeł archiwizacyjnych, przygotowywania spisów zdawczo-odbiorczych, spisów dokumentacji przeznaczonej na wybrakowanie, wypełniania kart udostępnienia akt, weryfikacji poprawności przygotowania spisów, wnoszenia zgody na brakowanie dokumentacji do Archiwum Państwowego
przeszkolenie pracowników zdających dokumentację do archiwum w zakresie prawidłowego przekazywania akt, ich ułożenia, uporządkowania, przygotowania oraz opracowania.
Ponadto istnieje możliwość przygotowania indywidualnej usługi, w drodze konsultacji pomiędzy jednostką a wykonującym usługę.

Zapraszamy wszystkich do kontaktu w celu omówienia Państwa zapotrzebowania.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!