Termin szkolenia:

26 września 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
17 października 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
30 października 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
20 listopada 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
18 grudnia 2023r. Szkolenie on-line Trwa rekrutacja! 

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Cele szkolenia:
• uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu
ustawy o doręczeniach elektronicznych
• omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów
elektronicznych w przesyłki listowne
• zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu eDoręczenia

Grupa docelowa:
• Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, wszyscy zainteresowani
tematyką.

Szczegółowy program szkolenia:

Cz. I – Teoria
I. Definicje ustawowe:
1. Podmiot publiczny,
2. Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
3. Operator wyznaczony,
4. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
5. Publiczna usługa hybrydowa,
6. Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej,
wyłączenia,
7. Adres do doręczeń elektronicznych.
II. Czego nie obejmuje ustawa o doręczeniach. Baza adresów elektronicznych.
1. Jakich rodzajów doręczeń nie obejmuje ustawa?
2. Baza adresów elektronicznych – co to?
3. Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy
4. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych
5. Jedna skrytka do doręczeń w miejsce dwóch
6. Co z firmami i obywatelami?
7. Zarządzanie skrzynką doręczeń
8. Czy i jak można zrezygnować z rejestrowanego doręczenia elektronicznego
9. Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych
10. Na jaki okres następuje wpis do bazy?
III. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa
1. Jakie warunki należy spełnić?
2. Wymogi techniczne i organizacyjne
3. Doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia
elektronicznego
4. Usługi on- line
5. Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety
6. Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?
7. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego
8. Wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych

Cz. II – Zajęcia praktyczne – Obsługa systemu eDoręczenia
IV. Obsługa skrzynki e-Doręczeń
1. Interfejs programu
2. Obsługa skrzynki do e-Doręczeń
3. Zarządzanie skrzynkami do e- Doręczeń
4. Odbieranie wiadomości
5. Odpowiedź na wiadomość
6. Sortowanie wiadomości
7. Przeszukiwanie skrzynki
8. Wysyłanie wiadomości
9. Dodawanie załączników
10. Podgląd wiadomości
11. Budowa adresu do e-Doręczeń
12. Wyszukiwanie adresata wiadomości
13. Zapisywanie kopii roboczej
14. Kopie robocze
15. Usuwanie wiadomości
V. Administrowanie systemem – Moduł Uprawnień
1. Użytkownicy
2. Dodawanie użytkownika
3. Zarządzanie użytkownikiem
4. Usuwanie użytkownika
5. Role w systemie
6. Dodawanie ról
7. Usuwanie ról
8. Modyfikacja ról
9. Role: Właściciel, Administrator, Obserwator, Uprawniony – różnice, podobieństwa,
uprawnienia ról
10. Zasoby – zarządzanie zasobami
11. Systemy – dodawanie systemu
12. Systemy – usuwanie i modyfikacja systemu
VI. Administrowanie systemem – Ustawienia
1. Do czego jest potrzebny adres do powiadomień?
2. Dodawanie adresu powiadomień
3. Zmiana adresu powiadomienia

Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia (14 dni), dla osób prywatanych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Obsługa systemu eDoręczenia  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!