Termin szkolenia:  Szkolenie organizujemy w formie zamkniętej.

Czas trwania szkolenia: 2 dni, godz 9.00-15.00

Program szkolenia:

Dzień I

Ustawa o ochronie danych osobowych
Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych,
Analiza definicji ustawowych (dane osobowe, zbiór danych, przetwarzanie danych, ADO, ABI, GIODO)
Definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne):
Nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe
Czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy ? (interpretacja najnowszych zmian prawnych dotyczących danych zawartych w CEIDG)
Co zrobić z informacjami o osobach zmarłych ?
Czy dane służbowe podlegają ochronie?
Koncepcja wspólnego administratora danych w administracji publicznej – problemy praktyczne, stanowisko GIODO.

Skąd wynika obowiązek ochrony danych osobowych
Krajowe regulacje prawne
Unijne regulacje prawne
Przepisy sektorowe (wiedza niezbędna dla każdego ADO i ABI)
Przepisy szczególne a ustawa o ochronie danych osobowych.

Wiedza fundamentalna – przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych
Zgoda osoby, której dane dotyczą,
Przetwarzanie na podstawie przepisów prawa,
Realizacja umowy, dobro publiczne, usprawiedliwiony cel – którą przesłankę zastosować i dlaczego?
Wskazanie podstaw prawnych przetwarzania wybranych zbiorów danych funkcjonujących w organizacji
Kiedy i dlaczego nie możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych?
Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników, klientów – często występujące błędy w określaniu podstawy prawnej.

Zasady legalnego przetwarzania danych
Obowiązek informacyjny – czy nas również dotyczy?
Opracowanie wzorcowej klauzuli informacyjnej
Opracowanie wzorcowej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uprawnienia osób, których dane przetwarzane są w organizacji

ABI/ADO/Specjalista ds. ochrony danych osobowych
Kto jest kim w jednostce organizacyjnej i za co odpowiada?

Ustawowe zadania ABI/ADO – w praktyce
Codzienne problemy w wykonywaniu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych, praktyczne wskazówki ułatwiające profesjonalne i bezpieczne wykonywanie zadań ABI/ADO.

Dzień II

System ochrony danych osobowych zgodny z RODO
Jak zaprojektować system ochrony danych osobowych, aby był zgodny z wymogami nadchodzącego Rozporządzenia unijnego?

Jak opracować prawidłową dokumentację systemu ochrony danych osobowych?
Praktyczne wskazówki, jak opracować prawidłową Politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych) – w tym:
jak prawidłowo wyodrębnić zbiory danych osobowych?
(nie)łatwa procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
często występujące błędy w dokumentacji i wskazówki, jak ich unikać.

Jak zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym?
Ochrona i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w aspekcie trzech modułów bezpieczeństwa: fizycznego, osobowego i teleinformatycznego.

Co i jak zgłaszamy do GIODO?
Obowiązek rejestracji zbioru danych osobowych oraz powołanego Administratora bezpieczeństwa informacji – aspekty teoretyczne i praktyczne.

Jak w praktyce prowadzić jawny rejestr zbiorów danych?
Wzór jawnego rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez ABI.

Koszt szkolenia: 690pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Szkolenie Ochrona danych osobowych po zmianach w aspekcie europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych(RODO/ GPDR)  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!