Termin szkolenia: Szkolenie organizujemy w formie zamkniętej!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz.10-16.00

Szkolenie w formie warsztatowej ma na celu praktyczne zapoznanie Uczestników z możliwościami wykorzystania platformy EPUAP2 w codziennej pracy sądów. Zapoznaje z możliwościami odbierania, edycji i wysyłania pism w formie elektronicznej oraz obowiązkami podmiotów w tym zakresie.

Zgodnie z nowelizacją KPA z dn. 1 czerwca 2017 roku, każdy organ administracji publicznej zobligowany na mocy ustawy o informatyzacji do posiadania Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w korespondencji z innymi urzędami administracji publicznej, zobligowany jest do wysyłania i odbierania pism drogą elektroniczną na podstawie art. 39 2 KPA

Cel szkolenia:

Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności w zakresie obsługi systemu, odbierania, edytowania i wysyłania pism, podpisywania pism w formie dokumentu elektronicznego, bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikacji i identyfikacji zarówno pracowników własnych jak i stron w sprawie

Adresaci szkolenia:

Osoby na stanowiskach kierowniczych, informatycy, oraz pozostali pracownicy organów sądowniczych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Program szkolenia:

I. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

1) Przepisy dot. informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
2) Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej,
3) KPA, Ustawa o dostępie do informacji publicznej
4) Przepisy dotyczące tworzenia, udostępniania, doręczania oraz przyjmowania dokumentów elektronicznych
5) Rozporządzenie EIDAS i Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej- zmiany w podpisie elektronicznym i identyfikacji elektronicznej- jakie zmiany dla sądów?
6) Kazusy- Wyroki WSA, problemy z UPP (kwestia wartości prawnej), EPUAP2 a sądownictwo, wyjątki dotyczące terminów załatwiania spraw

II. ePUAP2 – platforma w praktyce
1) Omówienie nowego interfejsu systemu ePUAP2
a) Widok ekranu spraw i opis sprawy
b) Podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane
c) Opis zdarzenia i spraw z nim związanych

2) Integracja ePUAP2 z innymi systemami informatycznymi

3) ePUAP2- proces zakładania konta

4) ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza;
a. Odbieranie dokumentów
b. Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu
c. Załączanie dokumentów ze składu i z lokalnej maszyny
d. Wysyłanie dokumentów
e. Sporządzanie kopii roboczej
f. Przeglądanie raportów
g. Nowość- załączanie -Dużych Plików?
h. Folder -Duże pliki?
i. Podpisywanie bezpiecznym podpisem elektronicznym i profilem zaufanym

5) ePUAP2 – system wymiany i udostępniania danych rejestrowych;

6) Operacje na składzie
a. Ustawienia i zarządzanie składem
b. Tworzenie nowego składu
c. Usuwanie składu
d. Eksport składu
e. Przypinanie, usuwanie skrytki w składzie

7) CRWDE – Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych
a. Nawigacja po CRWDE
b. Wyszukiwanie wzorów w CRWDE (Standardowe, zaawansowane, pełnoekranowe)
c. Przeglądanie wzorów w CRWDE
d. Szczegóły wzoru
e. Składanie wniosku o opublikowanie wzoru w CRWDE

8) Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, profil zaufany)
a. Nowa filozofia profilu zaufanego i poprawa jakości funkcjonowania
b. Jak uzyskać i używać podpisu elektronicznego
c. Składanie wniosku o uzyskanie profilu zaufanego
d. Podpisywanie profilem zaufanym
e. Zarządzanie profilem zaufanym
f. Przedłużenie ważności profilu zaufanego
g. Unieważnienie profilu zaufanego

III. Udostępnianie usług na ePUAP2
1) Katalog Usług Publicznych; Nawigacja po Katalogu Usług Publicznych
2) Przygotowywanie formularzy elektronicznych celem publikacji w CRD;
3) Usprawnienie pracy sądów dzięki wpływom dokumentów w postaci elektronicznej (Możliwość integracji z wewnętrznymi systemami teleinformatycznymi, automatyczny odbiór dokumentu)

IV. Import, edycja i tworzenie formularzy oraz opisów usług

Forma szkolenia:

Wykład, zajęcia praktyczne, casusy, dyskusja, burza mózgów

Koszt szkolenia: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Klimatyzowaną salę szkoleniową
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Serwis kawowy
  • Lunch
  • Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szkolenie  Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w sądzie – praktyczne warsztaty organizujemy również w formie zamkniętej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!