Szkolenie organizujemy tylko w formule   on-line. Przy zebraniu odpowiedniej ilości osób ustalamy termin szkolenia.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-13.00

Zasadniczym celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych aspektów prawa rodzinnego, a także poszerzenie i aktualizacja wiedzy dotyczących regulacji prawnych w obszarze relacji rodzice-dzieci, nauczyciele-rodzice, władzy rodzicielskiej itp.  Udział w szkoleniu zapewni uczestnikowi swobodę w relacjach z rodzicami i opiekunami prawnymi w aspekcie stosowania prawa, w szczególności w „sytuacjach kryzysowych”.

Program szkolenia:

1. Prawo rodzinne- treść i zakres zastosowania.
2. Treść i zakres władzy rodzicielskiej.
a) piecza nad osobą dziecka,
b) zarząd nad majątkiem dziecka,
c) reprezentacja dziecka.
3. Modyfikacje w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej:
a) Co w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie żyje?
b) Ograniczenie władzy rodzicielskiej,
c) Pozbawienie władzy rodzicielskiej,
d) Opieka naprzemienna.
4. Kiedy ustanawia się dla dziecka opiekuna prawnego.
5. Zdolność prawna dziecka.
6. Zdolność do czynności prawnych dziecka.
7. Prawa i obowiązki przedstawicieli szkoły w kontekście spraw rodzinnych.
8. Pozycja szkoły w postępowaniach prowadzonych przez organy zewnętrzne.
9. Omówienie najczęściej występujących sytuacji „kryzysowych” w szkole.

 

Koszt szkolenia on-line: 290pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  – Prawo rodzinne w praktyce szkolnej  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!