Szkolenie organizujemy tylko w formule on-line. Przy zebraniu odpowiedniej ilości osób ustalamy termin szkolenia.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Cel szkolenia:

  • Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze dostosowaniem BIP’u oraz stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz  do wymagań standardu WCAG 2.1.

Adresaci szkolenia

  • Osoby prowadzące BIP
  • Członkowie zespołów redakcyjnych BIP
  • Administratorzy stron podmiotowych
  • Administratorzy stron internetowych
  • Redaktorzy stron internetowych
  • Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką

Program szkolenia:

1. Standard WCAG 2.1 a dostępność stron internetowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej
Standard WCAG 2.0 i 2.1 – podobieństwa i różnice
Jak wdrożyć WCAG 2.1 na poziomie strony internetowej oraz strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Przykłady dobrych praktyk
2. Ustawa o dostępności cyfrowej a strony internetowe oraz Biuletyn Informacji Publicznej
Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej stron internetowych oraz BIP w oparciu o Ustawę o dostępności cyfrowej
Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej – na czym polega
Deklaracja dostępności. Co to jest i gdzie ją zamieścić na stronie internetowej oraz w BIP
Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji
Sankcje przewidziane przepisami prawa
Dobre praktyki
Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy
Język migowy
Alfabet Braille’a
Zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej
Pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach dedykowanych odczytowi maszynowemu
Wysoki kontrast
3. Zagadnienia praktyczne
Zasady tworzenia treści dostępnych cyfrowo
Najczęstsze błędy
Napisy rozszerzone
Audiodeskrypcja
Transkrypcja;
Tworzenie dostępnych plików tekstowych i graficznych
PDFy
Justowanie
Czcionki
Wideo
Nagłówki
Nawigacja
Obsługa za pomocą klawiatury
Etykiety
Atrybut Title
Atrybut Alt
Prosty przekaz
Captcha
Animacje
Tabele
4. Przykłady dostosowanych stron internetowych do standardu WCAG 2.1 oraz stron podmiotowych Biuletynu do wymogów Ustawy o dostępności cyfrowej

Koszt szkolenia stacjonarnego: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 290pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Przygotowanie BIP oraz stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1.  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!