Szkolenie organizujemy tylko w formule   on-line.  Przy zebraniu odpowiedniej ilości osób ustalamy termin szkolenia.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Cel szkolenia:
• zdobycie wiedzy jak przygotować raport dostępności oraz do kiedy go przygotować;
• zapoznanie się z najczęściej występującymi błędami w przygotowaniu raportów oraz sposobach ich unikania.

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny.
Do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art. 6 ustawy. Raport ten powinien zostać opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.
Ustawa zobowiązuje także ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do opracowania i udostępnienia w BIP formularza raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Formularz ten powinien zostać wykorzystany do sporządzenia raportu.
Na szkoleniu dowiedzą się Państwo, w jaki sposób przygotować raport dostępności, co musi on zawierać oraz na co zwrócić szczególną uwagę. Zdobędą Państwo również wiedzę jakim sposobem oraz do kiedy należy złożyć raport dostępności.

Adresaci szkolenia:
• koordynatorzy ds. dostępności;
• członkowie zespołów ds. dostępności;
• przedstawiciele podmiotów zobowiązanych do złożenia raportów zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej oraz Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
• wszyscy zainteresowani tematyką.

Program szkolenia:

I. Kto jest zobligowany do złożenia raportu
1. Kto ma obowiązek złożyć raport?
2. Art. 3 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – jakich podmiotów dotyczy
3. Kwestie niejasności przepisów
II. Sposób przygotowania raportu dostępności
1. Jak powinien przebiegać proces złożenia raportu na podstawie art. 11 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?
2. Jakie elementy musi obligatoryjnie zawierać raport?
3. Sposoby złożenia raportu dostępności
4. Za jaki okres składany jest raport dostępności?

III. Zagadnienia praktyczne. Pytania i odpowiedzi.
1. W jaki sposób wypełnić raport, z jakiego formularza korzystać?
2. Który podmiot publiczny może złożyć raport przez Portal Sprawozdawczy GUS (PS GUS)?
3. Zagadnienie jednostek podległych. Czy podmioty zobowiązane posiadające jednostki podległe mają składać raport za siebie czy także za jednostki nadzorowane?
4. Co w sytuacji jeżeli dany podmiot jest objęty obowiązkiem raportowania, a nie posiada danych do logowania do PS GUS?
5. Czy wystarczy wypełnić raport ręcznie i umieścić na stronie internetowej czy BIP?
6. Postępowanie w przypadku obowiązku złożenia raportu, przy równoczesnym nie posiadaniu koordynatora ds. dostępności.

Koszt szkolenia stacjonarnego: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 290pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Przygotowanie raportu dostępności w 2021 r. organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!