Termin szkolenia:

27 września 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
12 października 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
15 listopada 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
8 grudnia 2023r. Szkolenie on-line!

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Cele szkolenia:
• Zdobycie wiedzy w jaki sposób prawidłowo przygotować dokumenty dostępne cyfrowo;
• Zdobycie wiedzy w jaki sposób unikać pułapek dostępności.

Adresaci szkolenia:
• Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;
• Koordynatorzy ds. dostępności;
• Pracownicy tworzący dokumenty.

Program szkolenia:

I. Czym jest dostępność cyfrowa?
1. Czym jest dostępność cyfrowa? – definicja
2. Dostępność cyfrowa jako obowiązek i szansa dla podmiotów publicznych
3. Proces planowania zapewnienia dostępności cyfrowej
II. Podstawa prawna dostępności cyfrowej
1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych;
a) Jakie podmioty są objęte ustawą o dostępności cyfrowej?
b) Art. 3 ust. 1 – jakie podmioty nie są objęte zapisami o dostępności?
c) Art. 3 ust. 2 – do jakich elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych nie
stosujemy ustawy o dostępności cyfrowej?
d) Zastosowanie Art. 3 ust. 2 w praktyce – multimedia, oświadczenia majątkowe,
multimedia nadawane na żywo – zasady stosowania
e) Czego ustawa wymaga od podmiotu publicznego – Art. 5 ust. 1. Obowiązek spełnienia
wymogów w zakresie załącznika do ustawy
f) Ustawa o dostępności cyfrowej a social media – na jakich zasadach i w jakich
przypadkach muszą być dostępne?
g) Zapewnienie alternatywnego dostępu – na czym polega?
h) Problematyka art. 8 ust. 1 – kiedy i na jakich zasadach można go stosować?
i) W jakim zakresie ma być zapewniona dostępność cyfrowa stron internetowych oraz stron
podmiotowych BIP w świetle art. 8 ust. 2 ustawy?
j) Szacowanie kosztów zapewnienia dostępności
k) Deklaracja dostępności – przygotowanie, umiejscowienie na stronie, zawartość i
aktualizacja
l) Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji
m) Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 Ustawy – na jakich
zasadach, co żądanie ma zawierać, terminy rozpatrzenia, odmowa i odwołanie, tryb
skargowy
n) Kary nakładane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – za co, w jakim trybie
i w jakiej wysokości
o) Uporczywe niezapewnianie dostępności – czym jest?
p) Monitorowania ministra właściwego do spraw informatyzacji
q) Wymogi dla stron internetowych, stron podmiotowych BIP, treści internetowych i
aplikacji mobilnych na podstawie wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.1
(…) – załącznika do Ustawy.
III. Działania przygotowawcze w zakresie tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo
1. Przeszkolenie pracowników organizacji
2. Odpowiednie oprogramowanie
3. Właściwe priorytety
4. Wymagania względem podwykonawców
5. Cechy dokumentów dostępnych cyfrowo
IV. Tworzenie dostępnych treści w edytorze MS Word
1. Stosowanie wbudowanych styli i nagłówków
2. Narzędzia do tworzenia list
3. Tworzenie zrozumiałych linków
4. Proste tabele
5. Hierarchia nagłówków w tekście
6. Opisy alternatywne dla grafik i zdjęć
7. Określenie języka dokumentu
8. Odpowiedni kontrast treści do tła
9. Określenie tytułu dokumentu
10. Dobre praktyki:
a) Zastosowanie prostego języka
b) Czytelność przekazu – warunek wstępny
c) Zrozumiałość, zdania proste, brak kwiecistego języka i zbędnych wyrazów
d) Podział tekstu na logiczne części
e) Niezbyt długie akapity
f) Brak justowania – dlaczego?
g) Oznaczanie kluczowych informacji w tekście
h) Stosowanie nagłówków i ich hierarchia
i) Pisanie kursywą? Można czy nie?
j) Zastosowanie kolorów do oznaczania kluczowych wartości w tekście
k) Sposoby oznaczania linków
l) Tekst alternatywny
m) Słownik trudnych wyrazów
n) Wyjaśnienia skrótów
o) Dzielenie wyrazów – praktyka stosowania
p) Czytelna czcionka – co to oznacza?
q) Czy trzeba publikować skany dokumentów?
r) Sprawdzanie ułatwień dostępu
V. Tworzenie dostępnych treści w MS Excel
1. Unikatowe nazwy arkuszy
2. Proste tabele i ich zastosowanie
3. Nagłówki jako element kluczowy
4. Odpowiedni kontrast treści do tła
5. Tekst alternatywny
6. Tytuł dokumentu
7. Dobre praktyki:
a) Zasada jednej tabeli w jednym arkuszu
b) Formatowanie komórek i ich zawartości
c) Brak widoczności kolumn i wersów nie zawierających danych
d) Sprawdzanie pisowni
4
e) Zastosowanie koloru do przekazywania informacji
f) Ukryj wersy i kolumny, w których nie ma żadnych danych,
g) Sprawdzanie ułatwień dostępu
VI. Tworzenie dostępnych treści w MS PowerPoint
1. Wbudowane wzorce slajdów
2. Unikatowe tytuły slajdów
3. Kolejność odczytu zawartości slajdów
4. Tekst alternatywny dla obrazów i grafik
5. Linki i ich dopasowanie do kontekstu
6. Dodawanie dostępnych multimediów
7. Zapewnienie odpowiedniego kontrastu
8. Tabele danych i ich prezencja
9. Język dokumentu
10. Tytuł dokumentu
11. Dobre praktyki
a) Sprawdzenie ułatwień dostępu
b) Slajdy – jakie powinny być
c) Unikanie animacji
VII. Wykrywanie problemów dostępności
1. Wykrywanie problemów z dostępnością dokumentów na podstawie dostępnych na rynku
rozwiązań
2. Wykrywanie problemów z dostępnością w pakiecie MS Office

Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo- warsztaty organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!