Termin szkolenia ustalany po zebraniu min. 5 osób chętnych na szkolenie on-line

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Celem szkolenia jest przybliżenie dyrektorom i pracownikom administracji w szkołach podstawowych zasad wprowadzonych specustawą podjętą w związku z konfliktem zbrojnym.

Program szkolenia:

 1. Legalność pobytu jako warunek objęcia zakresem stosowania ustawy.
 • Katalog podstaw legalnego pobytu.
 • Obowiązek rejestracji.
 • Zezwolenie na pobyt czasowy.
 1. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych w szkołach.
 • Kryteria ogólne dla cudzoziemców.
 • Czy zmodyfikowana wymogi wobec nauczycieli- obywateli Ukrainy?
 • Możliwość przydzielenia dodatkowych godzin ponadwymiarowych w szkołach w związku z utworzeniem oddziałów przygotowawczych.
 • Warunki „powrotu” do pracy nauczycieli korzystających ze świadczeń kompensacyjnych.
 1. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych:
 • Zasady zatrudniania obywateli Ukrainy w oparciu o zapisy specustawy.
 • Kryteria ogólne zatrudnienia pracownika niepedagogicznego cudzoziemca w oparciu o zapisy ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Konieczność dostosowania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy.
 • Wymogi szczególne w odniesieniu do zatrudnienia pomocy nauczyciela – obywatela Ukrainy.
 1. Nauczanie w oddziale przygotowawczym.
 2. Zasady przyjmowania do szkół i kształcenia uczniów obywateli Ukrainy.
 3. Opiekun tymczasowy dla małoletniego obywatela Ukrainy,
 • Zakres uprawnień ustawowych i ewentualne modyfikacje.
 • Powołanie i nadzór nad opiekunem tymczasowym.
 1. Tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć edukacyjnych w oparciu o przepisy specustawy.
 2. Bezpłatny transport do miejsca kształcenia w oparciu o przepisy specustawy.
 3. Pomoc materialna dla ukraińskich uczniów.

Koszt szkolenia on-line: 290pln netto/os.+ 23% VAT

Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w kontekście funkcjonowania dzieci i dorosłych w polskim systemie oświaty organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!