Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-15.00

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników jednostek samorządu terytorialnego na temat funkcjonowania ZFŚS. Zostaną omówione podstawy ZFŚS, regulamin, komisje socjalne, a także wszelkie kwestie z właściwymi naliczeniami odpisów.

Grupa docelowa: pracownicy wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego, a przede wszystkim członkowie komisji socjalnych i osoby odpowiadające za ZFŚS.

Program szkolenia:

1. Podstawy funkcjonowania ZFŚS

a) przepisy prawa pracy,

b) zakres działalności socjalnej, definicje,

c) środki przeznaczone na działalność socjalną,

d) Pracodawcy zobowiązani i dobrowolnie tworzący ZFŚS,

e) obowiązki pracodawcy związane z ZFŚS,

d) układy zbiorowe,

e) regulaminy wynagradzania,

f) szczególne zasady tworzenia ZFŚS,

2. Regulamin ZFŚS

3. Komisje socjalne

4. Zdefiniowane kryteria socjalne

a) uzyskiwanie świadczeń,

b) ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych, program 500+ a badanie sytuacji życiowej

5. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby osób zatrudnionych

a) osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu

b) co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych

c) wysokość odpisów w 2016 roku

d) wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych

e) wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS

6. Pracownicy uprawnieni do korzystania z ZFŚS

7.Świadczenia finansowane z ZFŚS

a) dopłaty do wypoczynku,

b) tworzenie żłobków i przedszkoli,

c) działalność sportowo-rekreacyjna,

d)działalność kulturalno-oświatowa,

e) pomoc materialna, wydatki, które nie mogą być sfinansowane z ZFŚS.

8. Świadczenia urlopowe.

9. Koszty ZFŚS a koszty uzyskania przychodu.

10. Świadczenia z ZFŚS a ZUS

11. Świadczenia z ZFŚS a PIT

12. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS

13. Odpisy na ZFŚS

14. Dyskusja

Koszt szkolenia on-line: 300pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Grupy do  12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szkolenie  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – jak powinien funkcjonować? organizujemy również w formie zamkniętej  ( w siedzibie Firmy).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!