Termin szkolenia:

22 maja 2024r. Szkolenie on-line!  Trwa rekrutacja!
12 czerwca 2024r. Szkolenie on-line!  Trwa rekrutacja!

25 lipca 2024r. Szkolenie on-line!   Trwa rekrutacja!
23 sierpnia 2023r. Szkolenie on-line!   Trwa rekrutacja!
24 września 2024r. Szkolenie on-line!   Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Program szkolenia:

I. Zrozumienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i zagrożeń bezpieczeństwa
1. Co to jest informacja i dlaczego należy ją chronić?
2. Poufność; integralność; dostępność; wpływ zagrożenia i ryzyka;
3. Zasada najmniejszego przywileju; Inżynieria społeczna; analiza powierzchni ataku;
modelowanie zagrożeń
4. Zrozumienie bezpieczeństwa fizycznego
• Bezpieczeństwo obiektu;
• bezpieczeństwo komputera;
• wymienne urządzenia i dyski;
• kontrola dostępu;
• bezpieczeństwo urządzeń mobilnych;
• keyloggery
5. Zrozumienie bezpieczeństwa w Internecie
• Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki;
• bezpieczne strony internetowe
6. Szyfrowanie i podpisywanie poczty mail oraz inne zastosowania; wirtualna sieć prywatna
(VPN);
• klucz publiczny / klucz prywatny;
• algorytmy szyfrowania; właściwości certyfikatu;
• usługi certyfikujące;
• Infrastruktura PKI / usługi certyfikacyjne;
• tokeny sprzętowe, ograniczenie urządzeń, aby uruchamiały tylko zaufane aplikacje
7. Zrozumienie ochrony poczty elektronicznej
• Antyspam, oprogramowanie antywirusowe, spoofing, phishing i pharming;
• ochrona klienta a ochrona serwera; Rekordy Sender Policy Framework (SPF);
• Rekordy PTR
II. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
1. Podstawy Ochrony
• źródła prawa krajowego i międzynarodowego
• zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych
• zakres uprawnień organu do spraw ochrony danych osobowych
2
• sądowa ochrona prawa do ochrony danych osobowych
• RODO – podstawowe informacje oraz definicje – wybrane zagadnienia
• dane osobowe
• przetwarzanie danych osobowych
• podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
• obowiązki administratora
• prawa osób, których dane są przetwarzane
• administracyjne kary pieniężne
• ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. – zakres regulacji
• wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych
• postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
• kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
• odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna
• przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych (zwykłych i szczególnie
chronionych)
• wymogi prawne zastosowania instytucji powierzenia przetwarzania danych osobowych
innym podmiotom
• ocena skutków dla ochrony danych
• ochrona danych w fazie projektowania, domyślna ochrona danych
• podstawy prawne przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
• ochrona danych osobowych w stosunkach pracy
2. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
• omówienie systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji na podstawie m.in. polskich
norm
• System Zarządzania Bezpieczeństwem informacji (SZBI)
• identyfikacja ryzyk związanych z prywatnością i ich konsekwencje prawne
• zasady szacowania ryzyka i ocena wpływu zastosowania określonych rozwiązań w zakresie
• skuteczności zarządzania bezpieczeństwem
• jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku – praktyczne wypełnienie szablonu
Analizy Ryzyka
• zarządzanie cyklem życia danych osobowych
• Omówienie wymagań normy ISO 27001
• wytyczne normy ISO 27002:2017 jako wykaz dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa
danych i informacji
• kontrola dostępu,
• kryptografia,
• bezpieczeństwo fizyczne,
• bezpieczna eksploatacja, w tym kopie zapasowe,
• bezpieczeństwo komunikacji,
• pozyskiwanie, rozwój i utrzymywanie systemów,
• zarządzanie incydentami bezpieczeństwa danych i informacji,
• zarządzanie ciągłością działania,
• zgodność z przepisami prawa

Koszt szkolenia on-line: 340pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Bezpieczeństwo informacji w urzędzie  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!