Dane firmowe

Formularz kontaktowy

SUKCES Centrum Rozwoju
Edyta Szczerkowska

ul. Kazimierza Wielkiego 40 lok. 7
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP 826 199 35 53
REGON 363 298 337

Konto bankowe: mBank 66 1140 2004 0000 3202 7599 9094

Sprzedaż szkoleń:
e-mail: biuro@sukcescr.pl
e-mail: sprzedaz@sukcescr.pl
tel.: 507 366 167
tel. 530 568 912

Marketing:
e-mail: marketing@sukcescr.pl
tel. 530 568 912

Zapisz się do naszego newslettera,
aby otrzymywać powiadomienia
o nowościach i promocjach.


Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz udziału w szkoleniach (w tym m. in. zakresie ewidencji obecności, wydania certyfikatu ukończenia szkolenia, zakwaterowania) organizowanych przez SUKCES Centrum Rozwoju Edyta Szczerkowska z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 40 lok. 7 w Rawie Mazowieckiej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SUKCES Centrum Rozwoju Edyta Szczerkowska z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 40 lok. 7 w Rawie Mazowieckiej, NIP 8261993553, REGON 363298337, kontakt mailowy pod adresem: biuro@sukcescr.pl
2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) przeprowadzenia oraz udziału w szkoleniach (w tym m. in. zakresie ewidencji obecności, certyfikatu ukończenia szkolenia, zakwaterowania) organizowanych przez administratora, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b) przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych, w szczególności w
celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z
udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 2 a) powyżej będą przechowywane przez okres w którym administrator będzie prowadził działalność statutową, przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia szkolenia, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.
7. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy:rodo@frdl.org.pl
9. Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej jest niezbędne w celu przeprowadzenia szkolenia.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia
umowy.
12. W stosunku do Państwa nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.