Szkolenie realizujemy w formule szkolenia zamkniętego!

|
Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności nauczycieli i pracowników w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków korzystania z zasobów sieci.

A w szczególności:
Jak skutecznie chronić dane osobowe,
dokumentacja i aplikacje konieczne w procesie przetwarzania danych,
spełnisz wymagania obowiązujących aktów prawnych i norm,
podniesiesz świadomość w zakresie ochrony informacji.

Cele szczegółowe:
przypomnienie przepisów prawa w omawianym zakresie,
przegląd procedur bezpieczeństwa obowiązujących w placówce

Metody szkolenia:
Elementy wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Analiza przepisów prawa w zakresie oceny bezpieczeństwa cyfrowego uczniów
Omówienie przypadków naruszeń z praktyki Inspektora Ochrony Danych

Program szkolenia:

1. Przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w placówce.
2. Zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego uczniów (omówienie szczegółowych przypadków):
Ataki hackerskie – zabezpieczenie, rozpoznanie i przeciwdziałanie.
Ochrona tożsamości i prywatności, ślady pozostawione w cyfrowym świecie
Zagrożenia w cyfrowym świecie: zagrożenia podczas pracy on-line, cyberprzemoc, sexting, , phishing, bezpieczna praca na smartfonie, praca w obcej sieci WiFi, odczytywanie danych z kart zbliżeniowych

3. Zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego uczniów – procedury:

RODO –minimum w zakresie bezpieczeństwa IT
Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu
Szyfrowanie sprzętu
Polityka haseł, ekranu i czystego biurka
Kontrola używanego oprogramowania i jego legalności
Zasady korzystania z Internetu
Zasady korzystania z poczty elektronicznej
Procedura w przypadku wystąpienia incydentu zgodnie z RODO

4. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia:

wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń cyfrowych w szkole,
zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego.

Koszt szkolenia: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci w placówce oświatowej organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!