Termin szkolenia:

25 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
29 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
18 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Adresaci szkolenia: archiwiści, biblioterze, genealodzy, Osoby zajmujące się zasobami cyfrowymi w organizacjach, administracja publiczna, NGO

Program szkolenia:

MODUŁ I
Wprowadzenie
Standardy digitalizacji i konserwacji
Proces digitalizacji i organizacja pracy (workflow), Infrastruktura, sprzęt, oprogramowanie do digitalizacji
Selekcja materiałów do digitalizacji
Przygotowanie dokumentów do digitalizacji
MODUŁ II
Skanowanie z użyciem algorytmów
Rozpoznawanie tekstu (OCR/iOCR)
Definicja metadanych i podstawowe pojęcia (przegląd schematów, słowniki kontrolowane, schematy klasyfikacji)
Metadane – tworzenie i zarządzanie
Kopie wzorcowe i użytkowe
Eksport danych
Indeksacja danych
MODUŁ III
Digitalizacja obiektów wielkoformatowych
Digitalizacja fotografii, rysunki, plakaty
Digitalizacja obiektów tekstowych
MODUŁ IV
Ekonomia ochrony zasobów cyfrowych
Cykl życia danych i treści cyfrowych
Formaty i strategie konserwacji treści cyfrowych
Zachowanie integralności i autentyczności materiałów cyfrowych
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Digitalizacyjny słownik
MODUŁ V
Ćwiczenia i przykłady
Przydatne aplikacje/programy/szablony

PODSTAWA OCENY SZKOLENIA: zadania jakościowe, ćwiczenia, zadania pisemne, prezentacje, projekt grupowy, udział w zajęciach.

Koszt szkolenia on-line: 400pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Digitalizacja materiałów archiwalnych  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!