Termin szkolenia:

13 czerwca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
25 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
28 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
20 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Cel szkolenia:

W dobie coraz bardziej informatyzującego się społeczeństwa, oraz obecnej sytuacji która wymusza na wielu firmach oraz obywatelach pracę on – line, umiejętna obsługa przez urzędy dokumentu elektronicznego jest niezbędna. Szkolenie ma na celu wskazać jak prawidłowo liczyć terminy administracyjne, jak określić datę wpływu dokumentu, jak ustalić czy mamy do czynienia z dokumentem elektronicznym mającym moc prawną, czy też z dokumentem zawierającym braki formalne lub skanem. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się również w jakim trybie wysyłać dokumenty, jak prawidłowo podpisać dokument oraz jak radzić sobie z najczęściej występującymi problemami

Adresaci szkolenia:

pracownicy urzędów obsługujący interesantów, w szczególności pracownicy kancelarii, sekretariatów, osoby decyzyjne oraz pracownicy merytoryczni

Program szkolenia:

1. KPA a dokument elektroniczny: Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa:
• Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza
• Wnoszenie pism do urzędu – metody
• Wnoszenie pism w formie elektronicznej – wymaga
• Przygotowywanie usług publicznych
• Udostępnianie usług publicznych
• Dokument elektroniczny a forma papierowa – podobieństwa i różnice
• Potwierdzenie złożenia dokumentu: UPP/ UPD – czym się różnią.

2. Rejestracja przesyłek w urzędzie:
• Rejestracja przesyłek i rozdzielanie przesyłek w urzędzie
• Dekretacje

3. Akta spraw w aspekcie dokumentu elektronicznego:
• Rejestracja spraw
• Badanie spełnienia wymagań formalnych e-podania
• Akta spraw w systemie tradycyjnym i systemie EZD w aspekcie przesyłki elektronicznej
• Jedna sprawa w urzędzie
• Reorganizacja a akta spraw
• Dopuszczalność i możliwości udostępniania dokumentów elektronicznych i akt sprawy
• System tradycyjny i EZD a inne systemy teleinformatyczne – gdzie przebiega granica?
• Przygotowanie i akceptacja pism – dopuszczalność wykorzystania różnych podpisów elektronicznych

4. Korespondencja wychodząca:

Forma załatwiania spraw – szczegółowe omówienie procedur doręczeń elektronicznych i udostępniania pism; praktycz-ne wykorzystanie platformy ePUAP. Doręczenie elektroniczne z wykorzystaniem adresu email – kiedy i jak wykorzy-stać
• Problemy techniczne przy doręczeniach elektronicznych
• Potwierdzenie odbioru pisma

5. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania – System Elektronicznego Zarzą-dzania Dokumentacją (EZD): Czynności kancelaryjne w systemie EZD:
• Otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki
• Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki
• Odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) – wyjątki
• Wprowadzanie metadanych
• Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie
• Prowadzenie składu informatycznych nośników danych
• Wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych
• Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośni-ków danych
• Wysyłka pisma papierowego i elektronicznego
• Dekretacja pisma – wyjątki
• Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki
• Dekretacja zastępcza
• Akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa)
• Podpisanie pisma podpisem elektronicznym
• Podpisanie pisma podpisem odręcznym
• Zakładanie spraw
• Uzupełnianie metadanych
• Dekretacja zastępcza
• Prowadzenie kompletnych akt sprawy
• Prowadzenie metryk spraw
• Sporządzanie projektów pism
• Dokonywanie akceptacji


Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Dokument elektroniczny: procedury administracyjne, postępowanie z e- dokumentem organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!