Termin szkolenia:

24 maja 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
22 czerwca 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
24 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
28 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
12 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
30 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Adresaci szkolenia:

 • Pracownik, Dyrektor, Kierownik w organie administracji publicznej, organizacji, podmiocie publicznym
 • Kadra Zarządzająca
 • Pełnomocnicy, Prokurenci
 • Działy Prawne
 • Działy Księgowe
 • Dedykowane osoby posługujące się aktywnie Podpisami elektronicznymi, platformą Epuap2, rozwiązaniami z obszaru E-administracji
 • Osoby, które chcą nabyć wiedzę z zakresu przepisów i praktycznego stosowania usług zaufania i metod elektronicznej identyfikacji z integracją przepisów (eIDAS)

Korzyści z uczestnictwa:

 1. Zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu podstaw prawnych, przepisów obowiązujących w Polsce i UE: Dokument elektroniczny, Epuap2, E-podpis, E-doręczenia.
 2. Efektywna wiedza w obszarze zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w kontekście stosowania podpisu elektronicznego, profilu zaufanego.
 3. E-Doręczenia w praktyce: Elektroniczna Skrzynka Podawcza, Elektroniczna Skrzynka Doręczeń. Kluczowe zagadnienia.
 4. Wiedza z zakresu dostępnych programów, narzędzi do podpisu elektronicznego. Przegląd i porównanie.
 5. Nabycie umiejętności w obszarze instalacji programu, eliminacji problemów technicznych.
 6. Ugruntowanie wiedzy w zakresie weryfikacji Podpisu elektronicznego w kontekście używanej dokumentacji elektronicznej.
 7. Zdobycie gruntownej, praktycznej, warsztatowej wiedzy w zakresie stosowania Podpisu elektronicznego, Znacznika Czasu, Pieczęci elektronicznej.
 8. Umiejętność weryfikacji błędów, ewentualnych nadużyć w temacie E-podpisu.

 

Program szkolenia:

1. Akty prawne w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
2. Podpis elektroniczny – zmiany w KPA.
3. Dokument elektroniczny, środki komunikacji elektronicznej, informatyczne nośniki danych w pracy jednostki administracji publicznej.
4. Dostępność cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna zgodnie z UZD.
5. Doręczanie dokumentów elektronicznych: poczta elektroniczna vs. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP).
6. Biuletyn Informacji Publicznej. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych BIP.
7. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
8. Platforma EPUAP2 w praktyce.
9. Zaawansowany podpis elektroniczny. Kwalifikowany podpis elektroniczny w praktyce.
10. Pieczęć elektroniczna/ Zaawansowana pieczęć elektroniczna/ Kwalifikowana pieczęć elektroniczna.
11. Elektroniczny znacznik czasu. Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu.
12. Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
13. Skutek prawny usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
14. Dokumenty elektroniczne. Skutki prawne dokumentów elektronicznych.

Koszt szkolenia on-line: 340pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia stacjonarnego 400pln netto/os+23% VAT

Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  E-DORĘCZENIA, E-USŁUGI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!