Termin szkolenia:

13 czerwca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
25 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
28 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
20 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Cele szkolenia:
– bezpieczeństwo postępowania z dokumentacją elektroniczną,
– podniesienie efektywności zarządzania dokumentacją,
– usprawnienie przez wprowadzenie odpowiednich procedur,
– poprawa organizacji pracy w jednostce poprzez zapoznanie się z zasadami postępowania z dokumentacją i wykonanie praktycznych zadań w tym zakresie,
– zapoznanie się z modelami przepływu dokumentu począwszy od jej wpływu, aż do zakończenia procedury jej archiwizowania,
– zrozumienie potrzeby wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w jednostce.

Program szkolenia:
I. Dokument elektroniczny w Administracji –konieczność czy potrzeba czasów.
1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne w dokumentowaniu – czy na pewno obsługujemy dokumenty „papierowe”?
2. Uruchomienie eUSŁUG – zaczynamy e-dokumentowanie.
3. Dokument papierowy a dokument elektroniczny –podobieństwa i różnice:
a) dokument papierowy a odwzorowanie cyfrowe,
b) formatowanie dokumentu w edytorze tekstu i szablony plików,
c) opis plików,
d) treść i metadane dokumentu elektronicznego,
e) czy dokument elektroniczny może mieć kopię a może duplikat?
f) obsługa dokumentu elektronicznego.
4. Odwzorowanie cyfrowe a dokument elektroniczny.
5. Postępowanie z dokumentem elektronicznym w jednostce od wpływu, wytworzenia, wysłania po archiwizację.
II. Podpis elektroniczny – proste narzędzia w dokumentowaniu
1. Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja podatkowa – jakim podpis składa urzędnik na dokumentach.
2. Podpis elektroniczny:
a) rodzaje podpisów,
b) jak podpisać dokument, żeby był ważny,
c) znakowanie czasem,
d) walidacja podpisów elektronicznych: narzędzia i sposoby walidacji.
3. Podpis zaufany a podpis osobisty, umocowania prawne, zastosowanie w jednostce. Czy dowód osobisty z warstwą elektroniczną zastąpi elektroniczny podpis kwalifikowany?
4. Walidacja i weryfikacja podpisu elektronicznego.
III. e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce również w datach
1. Jak będą działać e-Doręczenia – „proste” usługi hybrydowe.
2. e-Skrzynka i e-Doręczenie w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”:
a) Od przygotowania projektu – 2017,
b) Przez Ustawę, która wchodzi w życie – X.2020,
c) Do Gotowe – e-Doręczenia – 2022.
Rząd JUŻ przyjął projekt ustawy dotyczący e-doręczenia – 24 września 2019 rok
IV. Procedury w podmiocie w zakresie obsługi dokumentu elektronicznego i podpisu elektronicznego
1. Instrukcja obiegu dokumentów,
2. Elektroniczne nośniki danych – jak tworzyć skład chronologiczny?
3. Instrukcja postępowania z podpisem elektronicznym w podmiocie.
4. Jak czytać instrukcję bezpieczeństwa teleinformatycznego w przetwarzaniu danych i informacji.
V. Platformy usług elektronicznych
1. Jak sprawnie obsłużyć dokument na Platformie ePUAP
2. Plany Ministerstwa Cyfryzacji – najważniejsze:
a) e-Doręczenia;
b) e-RPL;
c) Archiwum Dokumentów Elektronicznych
d) Inne – jakie?


Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie poszkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy  5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie eDOKUMENT czyli dokument elektroniczny, korespondencja ePUAP oraz podpis elektroniczny organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!