Formularz zapisu on-line

Temat szkolenia

Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Termin szkolenia* ( w przypadku problemów z powyższym terminarzem prosimy wpisać ręcznie datę )

Imię i nazwisko

Adres email

Telefon

Dane do faktury:

Nazwa Firmy

Adres

Miasto

Kod pocztowy

NIP/Pesel

Dodatkowe informacje


 Wyrażam zgodę na umieszczenie przesłanych danych osobowych w bazie danych SUKCES Centrum Rozwoju ul. Kazimierza Wielkiego 40/7, 96-200 Rawa Mazowiecka, która będzie ich administratorem oraz na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.) w celu obsługi zapytania. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuję mi prawo wglądu do przesłanych danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Firmy SUKCES Centrum Rozowju i w tym celu udostępniam adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuję mi prawo wglądu do tych danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest SUKCES Centrum Rozwoju Edyta Szczerkowska ul. Kazimierza Wielkiego 40 lok. 7, 96-200 Rawa Mazowiecka. Dane kontaktowe Administratora biuro@sukcescr.pl, tel. 507 366 167

2.Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez SUKCES Centrum Rozwoju Edyta Szczerkowska. Dane mogą być również wykorzystywane do celów informacyjnych przy innych wydarzeniach organizowanych przez Firmę SUKCES Centrum Rozwoju.

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Dane uczestnika będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia.

4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Zabezpieczenie antyspamowe