Formularz zapisu on-line

Temat szkolenia

Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Termin szkolenia* ( w przypadku problemów z powyższym terminarzem prosimy wpisać ręcznie datę )

Imię i nazwisko

Adres email

Telefon

Dane do faktury:

Nazwa Firmy

Adres

Miasto

Kod pocztowy

NIP/Pesel

Dodatkowe informacje


 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Firmy SUKCES Centrum Rozowju i w tym celu udostępniam adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuję mi prawo wglądu do tych danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest SUKCES Centrum Rozwoju Edyta Szczerkowska ul. Kazimierza Wielkiego 40 lok. 7, 96-200 Rawa Mazowiecka. Dane kontaktowe Administratora biuro@sukcescr.pl, tel. 507 366 167

2.Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez SUKCES Centrum Rozwoju Edyta Szczerkowska. Dane mogą być również wykorzystywane do celów informacyjnych przy innych wydarzeniach organizowanych przez Firmę SUKCES Centrum Rozwoju.

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Dane uczestnika będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia.

4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Zabezpieczenie antyspamowe