Termin szkolenia:

27-29 września 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
18-20 października 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
15-17 listopada 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
5-7 grudnia 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!27-29 września 2023r. Wrocław Trwa rekrutacja! 
2-4 października 2023r. Gdańsk Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
11-13 października 2023r. Katowice Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
23-25 października 2023r. Warszawa Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
15-17 listopada 2023r. Poznań Trwa rekrutacja! 
22-24 listopada 2023r. Lublin Trwa rekrutacja! 
6 -8 grudnia 2023r. Kraków Trwa rekrutacja! 
13 -15 grudnia 2023r. Katowice Trwa rekrutacja! 

Czas trwania szkolenia: 3 dni, godz.9-17.00

Mamy specjalny – 15% rabat dla wszystkich osób, które brały udział w naszych szkoleniach z Kursu kancelaryjnego-archiwalnego I stopnia! Rabat nie łączy się z innymi rabatami!

Adresaci:  Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracownicy instytucji prowadzących składnice akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.  Absolwenci kursu kancelaryjno-archiwalnego pierwszego stopnia.

Podczas kursu nacisk zostanie położony na zajęcia praktyczne. Słuchacze będą samodzielnie porządkować dokumentację, ustalać jej przynależność zespołową, dokonywać jej klasyfikacji i kwalifikacji oraz sporządzać ewidencję archiwum zakładowego. Dodatkowo wybrakują dokumentację, której okres obligatoryjnego przechowywania przeminął oraz przekażą materiały archiwalne do Archiwum Państwowego. Zostanie omówiona procedura udostępniania akt, wycofywania akt z zasobu archiwum zakładowego, sporządzania sprawozdania rocznego z działalności archiwum zakładowego oraz robienia skontrum. Omówiona zostanie kwestia współpracy z odpowiednim terytorialnie Archiwum Państwowym.

W czasie zajęć praktycznych słuchacze nauczą się porządkować dokumentację aktową, osobową byłych pracowników, techniczną, kartograficzną.

Cel szkolenia:  

Pogłębienie posiadanej przez słuchaczy wiedzy poprzez kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną.  Przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego, koordynatora czynności kancelaryjnych lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji.

 

Program szkolenia:

Dzień 1
Cześć teoretyczna:
Obieg dokumentacji w jednostce od momentu wpłynięcia pisma do jednostki organizacyjnej do ostatecznego zakończenia sprawy. Omówienie sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych i współczesnych systemów kancelaryjnych.

Część praktyczna:
Porządkowanie dokumentacji aktowej zakładu pracy o prostej strukturze organizacyjnej.
Porządkowanie dokumentacji aktowej zakładu pracy o złożonej strukturze organizacyjnej. Brakowanie dokumentacji, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, wypożyczanie akt, postępowanie w przypadku uszkodzenia wypożyczonych akt, wycofywanie akt ze stanu archiwum zakładowego, skontrum, sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego.

Dzień 2
Cześć teoretyczna:
Przekazanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego.
Procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej i przekazania materiałów archiwalnych i do archiwum państwowego. 

Część praktyczna:
Porządkowanie dokumentacji aktowej, osobowej, technicznej i kartograficznej zakładu pracy o złożonej strukturze organizacyjnej. Postępowanie w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji będącej w zasobie archiwum zakładowego przez Archiwum Państwowe.  Porządkowanie dokumentacji przejętej w ramach sukcesji po zakładzie pracy który zakończył działalność. Brakowanie dokumentacji przejętej w ramach sukcesji.

Dzień 3
Cześć teoretyczna:
Archiwum zakładowe – optymalne warunki do pracy i przechowywania zasobu. Wyposażenie magazynu archiwalnego. Profesjonalny i bezpieczny archiwista – omówienie środków ochrony własnej archiwisty.
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej 

 Część praktyczna:
Porządkowanie dokumentacji dużej i skomplikowanej jednostki organizacyjnej, której akta wymagają ekspertyzy archiwalnej.

 

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przystąpienia do kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia jest ukończenie kursu kancelaryjno – archiwalnego I stopnia.

Koszt szkolenia: 990pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 850pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

 zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
 (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia –  zgodnym z wymogami MPiPS., uprawniające do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Klimatyzowaną salę szkoleniową
  • Serwis kawowy  oraz Lunch każdego dnia szkolenia
  • Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
  • Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Kurs kancelaryjno-archiwalny drugiego stopnia organizujemy również w formie zamkniętej.

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!