Termin szkolenia:

1 -3 sierpnia 2022r. Szkolenie online! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
29-31 sierpnia 2022r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
12-14 września 2022r. Szkolenie on-line!
28-30 września 2022r. Szkolenie on-line!

29-31 sierpnia 2022r. Poznań Trwa rekrutacja!
7-9 września 2022r. Warszawa Trwa rekrutacja!
14-16 września 2022r. Lublin Trwa rekrutacja!
21-23 września 2022r. Katowice Trwa rekrutacja!
28 -30 września 2022r. Wrocław Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia: 3 dni, godz.9-17.00

Mamy specjalny – 15% rabat dla wszystkich osób, które brały udział w naszych szkoleniach z Kursu kancelaryjnego-archiwalnego I stopnia! Rabat nie łączy się z innymi rabatami!

Adresaci:  Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracownicy instytucji prowadzących składnice akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.  Absolwenci kursu kancelaryjno-archiwalnego pierwszego stopnia.

Podczas kursu nacisk zostanie położony na zajęcia praktyczne. Słuchacze będą samodzielnie porządkować dokumentację, ustalać jej przynależność zespołową, dokonywać jej kwalifikacji,  i sporządzać ewidencję archiwum zakładowego. Dodatkowo wybrakują dokumentację, której okres obligatoryjnego przechowywania przeminął oraz przekażą materiały archiwalne do archiwum zakładowego. Zostanie omówiona procedura udostępniania akt, wycofywania akt z zasobu archiwum zakładowego, sporządzania sprawozdania rocznego z działalności archiwum zakładowego oraz robienia skontrum. Omówiona zostanie kwestia współpracy z odpowiednim terytorialnie Archiwum Państwowym.

W czasie zajęć praktycznych słuchacze nauczą się porządkować dokumentację aktową, osobową, techniczną, kartograficzną.

Cel szkolenia:  Pogłębienie posiadanej przez słuchaczy wiedzy poprzez kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną oraz przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji.

Program szkolenia:

Dzień 1  

Cześć teoretyczna:

Obieg dokumentacji w jednostce od momentu wpłynięcia pisma do jednostki organizacyjnej do jej ostatecznego zakończenia. 

Część praktyczna:

-Porządkowanie dokumentacji aktowej zakładu pracy o prostej strukturze organizacyjnej. 

-Porządkowanie dokumentacji aktowej zakładu pracy o złożonej strukturze organizacyjnej. Brakowanie, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, wypożyczanie akt, postępowanie w przypadku uszkodzenia wypożyczonych akt, wycofywanie jednostki ze stanu archiwum zakładowego, skontrum, sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego.

Dzień 2  

Cześć teoretyczna:

Przekazanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego.

Procedury brakowania dokumentacji i przekazania materiałów archiwalnych i do archiwum państwowego. 

Część praktyczna:

-Porządkowanie dokumentacji osobowej, technicznej i kartograficznej  zakładu pracy o złożonej strukturze organizacyjnej.  

-Porządkowanie dokumentacji aktowej, osobowej, technicznej i kartograficznej  zakładu pracy o złożonej strukturze organizacyjnej. Porządkowanie dokumentacji przejętej w ramach sukcesji po zakładzie pracy który zakończył działalność. 

Dzień 3  

Cześć teoretyczna:

Archiwum zakładowe – optymalne warunki do pracy i przechowywania zasobu. Wyposażenie magazynu archiwalnego. Profesjonalny i bezpieczny archiwista – omówienie środków ochrony własnej archiwisty. 

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej 

 Część praktyczna:

– Porządkowanie dokumentacji dużej i skomplikowanej jednostki organizacyjnej, której akta wymagają ekspertyzy archiwalnej. 

Egzamin praktyczny

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przystąpienia do kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia jest ukończenie kursu kancelaryjno – archiwalnego I stopnia.

Koszt szkolenia: 890pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 750pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

 zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
 (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia –  zgodnym z wymogami MPiPS., uprawniające do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Klimatyzowaną salę szkoleniową
  • Serwis kawowy  oraz Lunch każdego dnia szkolenia
  • Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
  • Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Kurs kancelaryjno-archiwalny drugiego stopnia organizujemy również w formie zamkniętej.

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!