Termin szkolenia:

22 września 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!

11 października 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
24 listopada 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
20 grudnia 2023r. Szkolenie on-line Trwa rekrutacja! 

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Cel szkolenia:
• Zdobycie wiedzy w jaki sposób pełnić funkcję koordynatora ds. dostępności;
• Zdobycie wiedzy na temat dostępności architektonicznej;
• Zdobycie wiedzy na temat dostępności cyfrowej;
• Zdobycie wiedzy na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej.

Adresaci szkolenia:
• Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;
• Osoby przygotowujące się do funkcji koordynatora ds. dostępności;
• Osoby będące koordynatorami ds. dostępności a chcące podnieść swoją wiedzę.

Program szkolenia:

I. Dostępność. Czym jest i jakie problemy są najczęściej z nią związane.

1. Czym jest dostępność?
2. Jakie problemy występują najczęściej w zakresie zapewnienia dostępności?
3. Koordynator a dostępność
4. Rodzaje niepełnosprawności (intelektualna, słuchowa, narządu wzroku, psychofizyczna, związana z wiekiem)
5. Osoba niepełnosprawna a obsługa w urzędzie: w jaki sposób obsługiwać osoby z niepełnosprawnościami.

II. Koordynator – zasady wyznaczania, cechy, umocowanie w organizacji i przepisach prawa

1. Powołanie koordynatora – wymogi prawne i organizacyjne
2. Umocowanie w organizacji
3. Jakie zadania realizuje koordynator?
4. Pożądane cechy koordynatora
5. Czym koordynator nie powinien się odznaczać
6. Stałe podnoszenie kompetencji – konieczność czy dobra praktyka?

III. Urząd a dostępność. Zadania koordynatora ds. dostępności

1. Wymóg dostosowania urzędu do przepisów ustaw: z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – analiza zapisów ustawy w perspektywie dostępności urzędów dla klientów ze szczególnymi potrzebami oraz z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
2. W jaki sposób dostosować urząd na płaszczyźnie wizerunkowej, proceduralnej, informacyjnej i architektonicznej
3. Zadania koordynatora ds. dostępności:
a) Audyt dostępności – kompleksowy, architektoniczny, informacyjno – komunikacyjny, dostępności cyfrowej
b) Opracowanie planu
c) Harmonogram wdrożenia
d) Koordynacja zadań
e) Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla pracowników
f) Postępowanie skargowe
g) Raporty dostępności
h) Stałe monitorowanie
i) Dobre praktyki

IV. Dostępność cyfrowa

1. Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej stron internetowych oraz BIP w oparciu o Ustawę o dostępności cyfrowej;
2. Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej – na czym polega?;
3. Deklaracja dostępności. Co to jest i gdzie ją zamieścić na stronie internetowej oraz w BIP?;
4. Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji;
5. Sankcje przewidziane przepisami prawa;
6. Dobre praktyki;
7. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy:
a) Język migowy,
b) Alfabet Braille’a,
c) Zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej,
d) Pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach dedykowanych odczytowi maszynowemu,
e) Wysoki kontrast,
8. Zasady tworzenia treści dostępnych cyfrowo;
9. Najczęstsze błędy;
10. Napisy rozszerzone;
11. Audiodeskrypcja;
12. Transkrypcja;
13. Tworzenie dostępnych plików tekstowych i graficznych;
14. PDFy;
15. Justowanie;
16. Czcionki;
17. Wideo;
18. Nagłówki;
19. Nawigacja;
20. Obsługa za pomocą klawiatury;
21. Etykiety;
22. Atrybut Title;
23. Atrybut Alt;
24. Prosty przekaz;
25. Captcha;
26. Animacje;
27. Tabele.

V. Dostępność informacyjno – komunikacyjna

1. Na co należy zwrócić uwagę?
2. Środki techniczne poprawiające dostępność informacyjno – komunikacyjną
3. Środki organizacyjne poprawiające dostępność informacyjno – komunikacyjną
4. Jak zbadać dostępność informacyjno – komunikacyjną
5. Teoria a praktyka

VI. Dostępność architektoniczna

1. Jak uniwersalnie projektować?
2. Jak dostosować budynek do wymogów dostępności?
3. Szacowanie kosztów i wypracowanie rozwiązań
4. Racjonalne środki – racjonalne argumentowanie
5. Jak sprawdzić czy budynek spełnia wymogi?

Koszt szkolenia stacjonarnego: 450pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Kurs – Koordynator ds. dostępności – poziom podstawowy  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!