Termin szkolenia:

28 września 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
24 października2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
22 listopada 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
15 grudnia 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Cel szkolenia:
• Poszerzenie wiedzy w jaki sposób pełnić funkcję koordynatora ds. dostępności;
• Zdobycie wiedzy w zakresie monitorowania i sprawozdawczości

Adresaci szkolenia:
• Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;
• Osoby będące koordynatorami ds. dostępności a chcące podnieść swoją wiedzę;
• Członkowie zespołów ds. dostępności.

Program szkolenia:

I. Urząd a dostępność. Zadania koordynatora ds. dostępności (2,5 h)
1. Wymóg dostosowania urzędu do przepisów ustaw: z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych – analiza zapisów ustawy w perspektywie dostępności urzędów dla
klientów ze szczególnymi potrzebami oraz z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
2. W jaki sposób dostosować urząd na płaszczyźnie wizerunkowej, proceduralnej,
informacyjnej i architektonicznej
3. Zadania koordynatora ds. dostępności:
a) Audyt dostępności – kompleksowy, architektoniczny, informacyjno –
komunikacyjny, dostępności cyfrowej – w jaki sposób do niego się przygotować,
metodyka, problemy praktyczne, case study.
b) Plan zapewnienia dostępności – Opracowanie planu, zadania koordynatora,
harmonogram, najczęściej popełniane błędy, case study, praktyka
c) Koordynacja zadań – miejsce Koordynatora pomiędzy koordynacją a
monitorowaniem
d) Zespoły ds. dostępności a koordynatorzy – jak funkcjonować, podział zadań,
delegowanie kompetencji.
e) Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla pracowników – zagadnienia
praktyczne
f) Nadzorowanie raportów dostępnościowych
g) Monitorowanie dostępności – w jaki sposób? Zadania, dobre praktyki
h) Postępowanie skargowe – jak postępować po 6 września 2021 r.?

II. Dostępność cyfrowa, informacyjno- komunikacyjna i architektoniczna – zadania
koordynatora (2,5 h)
1. Nadzór nad wypełnieniem wymogów dla podmiotowych stron BIP oraz stron www
w myśl ustawy:
a) Język migowy,
b) Alfabet Braille’a,
c) Zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie
podmiotowej,
d) Pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach
dedykowanych odczytowi maszynowemu,
e) Wysoki kontrast,
2. Zasady tworzenia treści dostępnych cyfrowo – Nadzór oraz szkolenia, dobre praktyki,
case study
3. Social media a dostępność – na co zwrócić uwagę?
4. Dostępność informacyjno – komunikacyjna a koordynator
a) Na co należy zwrócić uwagę?
b) Jak zbadać dostępność informacyjno – komunikacyjną
c) Case study
d) Dobre praktyki
5. Dostępność architektoniczna a koordynator
a) Racjonalne środki – racjonalne argumentowanie
b) Jak sprawdzić czy budynek spełnia wymogi?

Koszt szkolenia stacjonarnego: 450pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Kurs – Koordynator ds. dostępności – poziom zaawansowany  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!