Szkolenie realizujemy po zebraniu min. 5 osób na szkolenie.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie  dyrektorów i pracowników kadr do wprowadzenia zmian w zakresie prawa pracy.

Program szkolenia:

1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej:
a) jak powinny być prowadzone akta osobowe ?
b) możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym;
c) Zmiany w wykazach dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe);
d) szczegółowy katalog dokumentacji pracowniczej
e) termin wdrożenia zmian przez pracodawców,
f) wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,
g) elektronizacja akt.
2. Kodeksowa regulacja dotycząca pracy zdalnej.
a) praca zdalna zgodnie z regulacją ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w projekcie zmiany ustawy kodeks pracy,
b) różnice między pracą zdalną a telepracą
c) odpowiedzialność pracodawcy w przypadku wprowadzania pracy zdalnej
d) zabezpieczenie pracy pracownikowi poza biurem oraz ekwiwalent za używanie sprzętu prywatnego przez pracownika
e) nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę w dobie pracy zdalnej
f) dokumentacja pracownicza pracownika pracującego zdalnie,
3. Zmiany w prawie pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich.
a) jak będzie wyglądał urlop rodzicielski na nowych zasadach
b) jak maja funkcjonować elastyczne rozwiązania związane z czasem pracy
c) prawo do opieki na nowych zasadach
4. Badanie trzeźwości i na obecność w organizmie substancji działających podobnie do alkoholu.
a) zasady wdrożenia badań trzeźwości w organizacji,
b) obowiązki informacyjne pracodawczy,
c) uprawnienia kontrolne pracodawcy (wobec pracowników i osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych),
d) niedopuszczenie do pracy- przesłanki,
e) zasady nakładania kar porządkowych,
f) przykładowa treść regulaminu pracy.
5. Krajowy rejestr zadłużonych – sankcje za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych
a) odpowiedzialności pracodawcy za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych – nowelizacja przepisów
b) sankcje za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych.
6. Proponowane zmiany w prawie pracy:
a. rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia przekazywanych pracownikowi,
b. przyznanie pracownikowi prawa do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, przewidzianego przez prawo, układ zbiorowy, inne porozumienie zbiorowe lub regulamin (w godzinach pracy, wliczanego do czasu pracy),
c. zmiany w zakresie umów na okres próbny,
d. urlopy rodzicielskie i opiekuńcze- proponowane zasady,
e. obniżenie zasiłku macierzyńskiego,
f. zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej,
g. równoległe zatrudnienie.
7. Planowane zmiany w statusie zawodowym nauczyciela. Nowelizacja Karty Nauczyciela:
a. zmiany w czasie pracy,
b. wynagrodzenia nauczycieli oraz zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli,
c. nowa koncepcja awansu zawodowego i oceny pracy,
d. urlopy nauczycieli w placówkach feryjnych.
8. Nowe zasady odpowiedzialności karnej kadry kierowniczej. Nowy rozdział w ustawie Prawo oświatowe.
9. Nowe uprawnienia kuratora oświaty. Projekt zmian w ustawie Prawo oświatowe.

Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT

Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Najistotniejsze zmiany w prawie pracy  i prawie oświatowym  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!