Termin szkolenia:

25 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
19 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
10 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
27 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

System doręczeń elektronicznych zostanie w pełni wdrożony i zaczniemy z niego korzystać z dniem 1 stycznia 2025 roku!

Cele szkolenia:
• uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu
ustawy o doręczeniach elektronicznych
• omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów
elektronicznych w przesyłki listowne
• zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu eDoręczenia

Grupa docelowa:
• Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, wszyscy zainteresowani
tematyką.

Szczegółowy program szkolenia ( nowy, aktualny od 01.02.2024r.)

 1. Ustawa o doręczeniach elektronicznych z 5 października 2021 r. w praktyce. Obowiązujące terminy. Harmonogram dla administracji publicznej, przedsiębiorców, zawodów zaufania publicznego, obywateli.
 2. Rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
 3. Założenia i zasady rozporządzenia eIDAS oraz Ustawy o Usługach Zaufania i Identyfikacji Elektronicznej z dnia 5 września 2016.
 4. Doręczanie dokumentów elektronicznych: poczta elektroniczna, elektroniczna skrzynka podawcza (ESP), EPUAP w praktyce.
 5. EPUAP s. E-Doręczenia. Akty prawne, interpretacja Ministerstwa Cyfryzacji. Harmonogram wyciszania/ wyłączania platformy EPUAP.
 6. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne. Obowiązki organów administracji publicznej, przedsiębiorców, obywateli w zakresie doręczeń elektronicznych.
 7. Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (KURDE), Publiczna Usługa Hybrydowa (PUH).
 8. Platforma EPUAP, MObywatel w praktyce.
 9. Operator wyznaczony Poczta Polska. Regulamin świadczenia Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego i Publicznej Usługi Hybrydowej.
 10. Sposoby podpisywania pism w E-Doręczeniach – rodzaje uwierzytelnień.
 11. Kodeks Postępowania Administracyjnego vs. E-Doręczenia.
 12. Podpis elektroniczny. Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w zakresie podpisywania dokumentacji. Podpis zaufany, osobisty, kwalifikowany.
 13. Baza Adresów Elektronicznych. Wyszukiwanie podmiotu administracji publicznej, firmy, osób fizycznych.
 14. Pozostawienie pisma bez rozpatrzenia. Warunki prawne i techniczne.
 15. Efekty zmian dla podmiotów administracji publicznej, Obywateli, operatora wyznaczonego Poczta Polska.

Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia (14 dni), dla osób prywatanych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Obsługa systemu eDoręczenia  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!