Szkolenie organizujemy w formie zamkniętej!  Szkolenie organizujemy w formule on-line. Po zebraniu grupy ustalamy termin szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz 9.00-15.00

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności uniemożliwienia naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez zapoznanie się ze stosownymi środkami zapewniającymi zabezpieczenie prowadzonej dokumentacji pracowników oraz dokumentacji jednostki, ponadto zdobycie umiejętności, prawidłowego trybu i zasad wykonywania czynności kancelaryjnych (biurowości) i archiwizacji dokumentacji zapewniając tym jednolity sposób – tworzenia, gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowania, udostępniania, zabezpieczenia oraz brakowania dokumentacji na podstawie przepisów polskich i unijnych oraz uniknięcia sankcji karnych dyscyplinarnych i finansowych.
Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do przede wszystkim do właścicieli, pracowników zarządzających przedsiębiorstwem, pracowników administracji publicznej, menadżerów średniego szczebla oraz pracowników działów HR i księgowości.

Program szkolenia:

Ramowy plan szkolenia (szkolenie łączy część praktyczną i teoretyczną):

I Obligatoryjne dokumenty i czynności:
– Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
– Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych – ryzyko i jego
minimalizacja;
– Inwentaryzacja danych osobowych – zbiorów, czynności i operacji;
– Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowanie oraz domyślna ochrona danych;
– Zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie podmiotu danych;
II Nadanie upoważnień pracownikom i ich ewidencja.
III Przeszkolenie pracowników, jako element realizacji Art. 36 a ust. 2 lit. c) ustawy u.o.do.
1) Legalność przetwarzania danych (przesłanki legalności),
2) Świadomość osób przetwarzających dane osobowe,
3) Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne,
4) Obowiązki notyfikacyjne do GIODO (incydenty, ABI/IOD),
5) obowiązki informacyjne i prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane.
IV Idzie nowe RODO (GDRP) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r.:
• jednolite prawo w całej UE;
• małe a duże podmioty różnica w obowiązkach;
• sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych;
• skargi do GIODO;
• prywatność domyślna i „od podstaw”;
• IOD zamiast ABI;
• ocena skutków przetwarzania;
• procesor – obowiązki i ograniczenia;
• współadministratorzy;
• raportowanie naruszeń GIODO – 72 godziny;
• katalog danych wrażliwych;
• profilowanie;
• obowiązek informacyjny.

Koszt szkolenia350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji
Szkolenie Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządowych  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!