Termin szkolenia:

19 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
29 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
24 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz.9-15.00

Cel szkolenia:

Przedstawienie uczestnikom nowych regulacji wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z Ustawą z dn. 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej i wynikających z niej zmian w stosowaniu podpisu elektronicznego, a także szeroko pojętych usług zaufania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy posiądą wiedzę dotyczącą zmian wynikających zarówno z rozporządzenia eIDAS jak i Ustawy z 5 września 2016. Zostaną zapoznani ze zmianami wynikłymi dla podmiotów korzystających z podpisów elektronicznych oraz szeroko pojętych usług elektronicznych
Grupa docelowa:

Kadry zarządzające, informatycy, osoby na zwykłych stanowiskach pracowniczych, firmy oraz sektor publiczny

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa transakcji i dokumentów elektronicznych

a) Ustawa z dn. 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.
b)Ustawa z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.
d) Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) ustanawiająca proceduralne warunki współpracy między państwami członkowskimi w zakresie identyfikacji elektronicznej na podstawie art. 12 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.
d) Ustawa z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
f) Kodeks Postępowania Administracyjnego
g) Podstawowe założenia EIDAS

2. Podstawy bezpieczeństwa informacji

3. Weryfikacja tożsamości
a) Cechy i właściwości
b) Centrum certyfikacji
c) Ścieżka certyfikacji i zaufania
d) Certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane

4. Podpis elektroniczny
a) Podpisywanie dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym
b) Weryfikacja podpisów elektronicznych (programy do weryfikacji, ważność i autentyczność certyfikatów )
c) Aktywowanie nowego podpisu elektronicznego, odnawianie i unieważnianie certyfikatów
d) Zagadnienia prawne stosowania podpisów elektronicznych i skutki prawne używania bezpiecznego podpisu elektronicznego

5. Zastosowanie certyfikatów podpisu elektronicznego w Polsce (e-administracja- SEKAP, e-faktura)

6. e-PUAP i profil zaufany – wykorzystywanie certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik oraz e-Deklaracje

7. Podpisywanie i szyfrowanie dokumentów elektronicznych i poczty elektronicznej

8. Podsumowanie

Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

 zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • Certyfikat o ukończeniu szkolenia
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
  • Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Podpis elektroniczny- zmiany w praktyce stosowania a rozporządzenie eIDAS  organizujemy również w formie zamkniętej.
Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!