Szkolenie organizujemy tylko w formule on-line. Przy zebraniu odpowiedniej ilości osób ustalamy termin szkolenia.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-13.00

Sztuczna Inteligencja kojarzona jest prawie wyłącznie z narzędziem ChatGPT. Przygotowanie prostego tekstu, postu do publikacji w mediach społecznościowych. AI (Artificial Intelligence) to znacznie więcej obszarów. Sam ChatGPT posiada wiele zaawansowanych funkcji, które nie są prezentowane ani praktycznie wykorzystywane. Odpowiednie prompty (komendy) sprawiają, że to narzędzie staje się hubem wiedzowym, biznesowym.

Ale Sztuczna Inteligencja to nie tylko ChatGPT. To także narzędzia do tworzenia grafiki (przecież nawet kultowa Canva) ma wdrożone funkcjonalności Sztucznej Inteligencji), prezentacji multimedialnych, video, wyszukiwania materiałów wiedzowych.

W trakcie szkolenia otrzymujecie Państwo potężną dawkę praktycznej wiedzy z obszaru praktycznego, kompleksowego wykorzystania wielu części wszechświata Sztucznej Inteligencji. Nabyta wiedza zostanie szybko wykorzystania w codziennej pracy biznesowej. Pozwoli na optymalizację działania, automatyzację procesów. Wdrożenie praktycznych, innowacyjnych rozwiązań przydatnych w procesie sprzedaży, marketingu, generowania przychodu finansowego.

Szkolenie w formie multimedialnej. Praca warsztatowa. Studium przypadku. Ćwiczenia.

Zdobycie praktycznej, konkretnej wiedzy w zakresie wykorzystania dostępnych narzędzi opartych na Sztucznej Inteligencji w pracy zawodowej, życiu prywatnym.  Wiedzy, która gwarantuje większą atencję, rozwija procesy poznawcze, zachęca do samodzielnej pracy i rozwoju biznesowego. Inteligentne systemy, narzędzia do tworzenia grafiki, video, wirtualni asystenci, systemy rozpoznawania mowy to tylko kilka przykładów innowacyjnych narzędzi, które mogą wspierać procesy biznesowe.

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom gruntownej, kompleksowej wiedzy z obszaru praktycznego wykorzystania narzędzi Sztucznej Inteligencji. Po odbyciu szkolenia wszyscy uczestnicy będą znali zasadę funkcjonowania systemów AI oraz charakterystykę i sposób działania najbardziej przydatnych narzędzi. Codzienna praca stanie się kosmiczną, innowacyjną przygodą, do której każdy pracownik/ pracownica będzie chciał/ chciała niezwłocznie powrócić.

 Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zagadnienia Sztucznej Inteligencji: najważniejsze pojęcia, zasady.
 2. Przegląd narzędzi opartych na algorytmach AI przydatnych w pracy biznesowej.
 3. Podstawowe zastosowania AI w procesach marketingu, sprzedaży, zarządzania projektami.
 4. Wybór odpowiednich narzędzi dla różnorodnych celów biznesowych.
 5. Narzędzia do tworzenia treści tekstowych, raportów, analiz.
 6. Narzędzia wspierające analizę biznesową, prognozy biznesowe.
 7. Przegląd platform AI do tworzenia prezentacji, materiałów multimedialnych, zarządzania projektami.
 8. Grafika, wizualizacja z wykorzystaniem narzędzi AI.
 9. Integracja innowacyjnych narzędzi Sztucznej Inteligencji z tradycyjnymi metodami pracy w firmie, organizacji.
 10. AI w rękach przedsiębiorcy – tworzenie, eksplorowanie, wsparcie w rozwiązywaniu problemów za pomocą systemów Sztucznej Inteligencji.
 11. Najnowsze trendy, perspektywy rozwoju AI w biznesie i życiu codziennym.

Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT

Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W PRAKTYCE organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).

Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!