Termin szkolenia:

29 maja 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
17 czerwca 2024r. Szkolenie on-line!
Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
5 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
29 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
21 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
25 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

 

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa pracy w placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych, wydziałów oświaty, referatów, ZEAS-ów, CUW-ów, realizujący zadania z zakresu obsługi kadrowej nauczycieli, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 1.  Aspekty formalne – omówienie. ( aktualne podstawy prawne dotyczące Prawa pracy).
 2. Praca zdalna wymogi formalne – zmiany w prawie
 3. Umowy o pracę i inne formy zatrudnienia umowy zlecenia, dzieło – aspekty praktyczne. Podstawy prawne zatrudnienia. Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia a umową B2B. Procedury zawierania umów o pracę z nauczycielami.
 4. Zasady zatrudniania: w tym m.in. zawarcie umowy, dane, zasady postępowania, dokumentacja, CV, zaświadczenia i formalności, zawieranie umów o pracę, wymogi formalne zatrudniania pracowników pedagogicznych. Umowa o pracę a awans zawodowy.
 5. Karta Nauczyciela a Kodeks pracy aktualny stan prawny – aspekty praktyczne. Tryby wypowiedzeń stosunku pracy wynikające z Kodeksu pracy a zapisy i regulacje prawne wynikające z Karty Nauczyciela. Stopnie awansu zawodowego a regulacje prawne na gruncie Kodeksu pracy.
 6. Obowiązki pracodawcy: Organ prowadzący, Dyrektor placówki – kompetencje, prawa i obowiązki. Rozwiązywanie umów o prac- możliwe tryby i zakresy regulowane w prawie pracy i prawie oświatowym.
 7. Umowa o pracę – aspekty praktyczne – dokumentacja pracownicza – zasady prowadzenia akt osobowych – obowiązki pracodawcy.( prowadzenie i archiwizacja dokumentów). Zmiana treści umowy –  możliwości i  tryby. Realizacja awansu zawodowego i wynikające z tego tytułu prawa i obowiązki.
 8. Czas pracy – czas pracy w oświacie. Godziny pensum a awans zawodowy.
 9. Praca zdalna a czas pracy. Placówki Jednostek Samorządu Terytorialnego – stosowanie właściwych przepisów i procedur w podległych placówkach oświatowych.
 10. Inne świadczenia dla pracowników: w tym m.in. zfśs, urlopy, czas pracy dyrektorów i nauczycieli.
 11. Case study – pytania i odpowiedzi.
 12. Możliwość doboru indywidualnych zagadnień.

Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Prawo pracy w oświacie 2023  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!