Termin szkolenia:

22 marca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
22 kwietnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
20 maja 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
17 czerwca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-14.00

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z projektowanymi zmianami.
Zdobycie wiedzy jak przygotować się do zmian.

Adresaci szkolenia:

  • pracownicy organów administracji publicznej prowadzący postępowania w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • wszystkie osoby zainteresowane nabyciem wiedzy dotyczącej przepisów KPA.

Program szkolenia:

I. Podstawa prawna
1. Założenia i zasady rozporządzenia eIDAS oraz Ustawy o Usługach Zaufania i Identyfikacji Elektronicznej z dnia 5 września 2016
• Cele i założenia regulacji europejskiej
• Zasady rozporządzenia eIDAS
• Zasada niedyskryminacji podpisów i pieczęci elektronicznych, elektronicznych
znaczników czasu, usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz
dokumentów elektronicznych
• Zasada równoważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego z podpisem
własnoręcznym
• Zasada domniemania integralności danych i autentyczności pochodzenia tych
danych, z którymi powiązana jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna
• Zasada domniemania dokładności daty i czasu oraz integralności danych, jakie
wskazuje kwalifikowany znacznik czasu
• Zasada domniemania integralności danych, dokładności daty i czasu
wskazanych przez kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia
elektronicznego
• Zasada wzajemnego uznawania kwalifikowanych podpisów, kwalifikowanych
pieczęci i kwalifikowanych elektronicznych znaczników czasu
• Zasada certyfikacji kwalifikowanych urządzeń do składania podpisów i pieczęci
elektronicznych
• Zasada wzajemnego transgranicznego uznawania notyfikowanych systemów
identyfikacji elektronicznej
• Zasada dobrowolności notyfikacji systemów identyfikacji elektronicznej
• Zasada interoperacyjności systemów identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania
• Zasada swobodnego obrotu usług zaufania na rynku wewnętrznym
• Zasada swobodnego kreowania usług zaufania na rynkach krajowych
Zasada neutralności technologicznej i otwartego podejścia do innowacji
• Zasada międzynarodowego uznawania usług zaufania
• Zasada równego dostępu do usług zaufania
• Zasada bezpieczeństwa transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
• Zasada zaufania do poziomów bezpieczeństwa
• Zasada współpracy państw
• Zasada stosowania dobrych praktyk
• Zasada bezpieczeństwa i ciągłości transgranicznej opieki zdrowotnej
• Zasada zgodności z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych
II. Projektowane zmiany w akcie EIDAS 2.0.
1. Zwiększone bezpieczeństwo transakcji;
2. Czym jest tożsamość cyfrowa?;
3. Wykorzystanie tożsamości cyfrowej;
4. Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej;
5. EPTC a bezpieczeństwo;
6. Przykłady zastosowania tożsamości;
7. Zmiany dla Kwalifikowanych Dostawców Usług Zaufania;
8. Zmiany dla firm;
9. Wpływ na rzeczywistość;
10. Jak przygotować się do zmian?


Koszt szkolenia online: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
  • Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Projekt zmian w rozporządzeniu eIDAS – eIDAS 2.0  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy Klienta).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!