Termin szkolenia:

6 czerwca 2024r.  Szkolenie on-line!  Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
12 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
9 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
16 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Cel szkolenia:
Słuchacze nauczą się poprawnego sposobu przejmowania dokumentacji od pracowników zdających akta pod koniec roku szkolnego, jak również odpowiedniego opisania dokumentów, zabezpieczenia, zewidencjonowania, a z czasem ich wybrakowania

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest dedykowane osobom zatrudnionym w placówkach oświatowych, którzy mają w zakresie swoich obowiązków opiekę nad dokumentacją wytwarzaną przez swoją jednostkę organizacyjną

Program szkolenia:

1. Część teoretyczna.

Obieg dokumentacji w jednostce oświatowej.
Najważniejsze akty prawne, które musi znać pracownik składnicy akt.
Wewnętrzne normatywy kancelaryjno-archiwalne: instrukcja kancelaryjna, instrukcja archiwalna, jednolity rzeczowy wykaz akt.
Tworzenie teczek spraw – akta spraw i akta które nie tworzą akt spraw.
Klasyfikacja i kwalifikacja akt w placówce oświatowej – jaka dokumentacja jest wytwarzana i jak długo należy ją przechowywać?
Znak sprawy, znak teczki.
Poprawne opisywanie teczek aktowych.
Porządkowanie dokumentacji wewnątrz teczek.
Archiwizowanie dokumentacji.
Sygnatura archiwalna – jak zewidencjonować składnicę akt w placówce oświatowej?
Proces brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
Okresy przechowywania typowych rodzajów dokumentacji powstających w placówkach oświatowych.
Bezpieczeństwo pracownika obsługującego składnicę akt.

2. Część praktyczna.

Słuchacze, przy asyście szkoleniowca, będą samodzielnie wykonywać ćwiczenia praktyczne, pracując na typowych normatywach kancelaryjno-archiwalnych jednostek oświatowych.

Obejmą one:

przygotowanie akt do zdania do składnicy akt
porządkowanie akt, które zostały zgromadzone w składnicy w przeszłości
określenie rodzaju dokumentacji i okresu jej przechowywania w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych akt i wykazu spisów zdawczo-odbiorczych
nadanie teczkom aktowym sygnatury archiwalnej
samodzielne podjęcie decyzji, które akta można przeznaczyć do brakowania
wnioskowanie o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
wypożyczanie akt z zasobu składnicy.


Koszt szkolenia on-line: 290pln netto/os.+ 23% VAT

Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkooleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy  5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Prowadzenie składnicy akt w placówce oświatowej – porządkowanie, archiwizowanie i ewidencjonowanie dokumentacji organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!