Termin szkolenia:

14 czerwca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
29 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
20 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
19 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Cel szkolenia:
• Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej
• Zapoznanie się z elektronicznym przekazywaniem akt do archiwów państwowych (ADE)

Uczestnikom przybliżone zostaną podstawy teoretyczne związane z dokumentem elektronicznym, paczką archiwalną i systemami EZD funkcjonującymi w administracji publicznej. Zaprezentowany zostanie również system ADE, a także omówione zostaną wszystkie kwestie dotyczące przekazywania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do właściwych Archiwów Państwowych.

System ADE umożliwia przechowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej. Jest odpowiedzią Archiwów Państwowych na potrzeby współczesnego, cyfrowego świata i kolejnym elementem w łańcuchu cyfryzacji kraju. Dzięki niemu materiały powstające obecnie w postaci elektronicznej zostaną właściwie zabezpieczone i zdeponowane w jednym miejscu, a dostęp do nich będzie miał każdy zainteresowany.

Adresaci:

  • Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.
  • Pracownicy działów administracyjnych
  • Wszyscy zainteresowani powyższą tematyką

Program szkolenia

I. ADE – co to jest?
1. Założenia i cele systemu ADE
2. ADE jako rewolucja w przekazywaniu akt do archiwów państwowych

II. Dokument elektroniczny i archiwizacja dokumentów publicznych
1. Obowiązki podmiotów w zakresie archiwizacji dokumentacji papierowej i elektronicznej
2. Postępowanie z dokumentem elektronicznym
3. Na co zwrócić uwagę?

III. Metadane i paczka archiwalna
1. Czym jest paczka archiwalna?
2. Struktura paczki archiwalnej

IV. Porządkowanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej
1. Jak prawidłowo uporządkować materiały archiwalne w postaci elektronicznej
2. Najczęściej występujące błędy

V. Przejmowanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej
1. Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania w postaci elektronicznej oraz procedura ich przejęcia
VI. ADE a EZD
1. Korelacja między systemami
2. Jakie wymagania musi spełnić system klasy EZD aby współpracować z ADE

 
Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT

Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy  5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Przekazywanie akt w systemie Archiwum Dokumentacji Elektronicznej 2021 organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!