Termin szkolenia:

27 marca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
22 kwietnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
22 maja 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
19 czerwca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Sekretarz szkoły – wprowadzenie na stanowisko, aktualizacja wiedzy. Omówienie Dyrektyw Unijnych, Ustaw, Rozporządzeń wpływających na obieg dokumentów i obowiązki placówki.

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami organizacji kancelarii, przegląd dokumentacji w placówce oświatowej oraz z nowymi aktami prawnymi, które wpływają na sposób funkcjonowania szkoły.

Program szkolenia:
1. Normatywy kancelaryjno – archiwalne – budowa, zmiany, aktualizacja.
– Instrukcja Kancelaryjna,
– Instrukcja Archiwalna,
– Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.
2. Teczka aktowa – zakładanie, kontynuacja, kończenie roku.
3. Dokumentacja w szkole – administracyjna i szkolna :
– znak sprawy np. SP2.245.2.2021.JK;
– dokumentacja nietworząca akta sprawy.
4. Niszczenie – brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – obligatoryjne uzyskanie zgody na brakowanie dokumentacji z Archiwum Państwowego.
5. Metryka sprawy – obowiązkowa czy dobrowolna – kategorie spraw w szkole.
6. RODO – klauzula informacyjna, zgody, FB, naruszenia, umowa powierzenia.
7. Informacja publiczna – terminy odpowiedzi, wyłączone informacje, których nie udostępniamy:
-informacja prosta;
– informacja przetworzona.
8. Sygnaliści – Unijna Dyrektyw w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej.
9. Rejestr skarg i wniosków – terminy udzielania odpowiedzi.
10. Dokumentacja pracownicza – okresy przechowywania, zmiany w JRWA.
11. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w księgowości.


Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT

Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Kurs – Sekretarz szkoły  – wprowadzenie na stanowisko, aktualizacja wiedzy  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!