Szkolenie organizujemy tylko w formule on-line. Przy zebraniu odpowiedniej ilości osób ustalamy termin szkolenia.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 10.00-14.00

15 lutego 2024 r. weszła w życie Ustawa o zmianach w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, która nakazuje wprowadzenie obligatoryjnych standardów ochrony małoletnich w szkołach i instytucjach, do których uczęszczają albo w których mogą przebywać małoletni.

 • Dyrektorzy mają obowiązek wprowadzenia kompleksowych procedur podejmowania i dokumentowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego. Za brak odpowiednich procedur grozić będą dyrektorowi surowe kary.
 • W praktyce jest na to czas do 15 sierpnia 2024 r. Po tej dacie egzekwowalne stanie się ich wymaganie. Rozpoczną się kontrole organu prowadzącego, kuratora oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • poznacie Państwo przepisy związane z ochroną małoletnich, przed przemocą i krzywdzeniem, w tym molestowaniem seksualnym
 • dowiecie się Państwo kiedy i jak opracować standardy oraz jakie zapisy obligatoryjnie muszą znaleźć się w nowych dokumentach i procedurach

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kadry zarządzającej jednostkami oświatowymi (dyrektorzy, wicedyrektorzy), nauczycieli.
 • Pracodawców i organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich oraz ich pracowników

Ramowy program szkolenia:

 1. Nowe obowiązki dla placówek oświatowych wynikające z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.
 2. Obligatoryjny obowiązek w zakresie sprawdzania niekaralności pracowników w placówkach oświatowych.
 3. Standardy Ochrony Małoletnich – co to jest?
 4. Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?
 5. Jakie są wytyczne do opracowania standardów? Kiedy można uznać, że zostały spełnione warunki opracowania standardów?
 6. Kontrola wdrażania przepisów o Standardach Ochrony Małoletnich.
 7. Odpowiedzialność dyrektora placówki w związku z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami.

Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT

Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Standardy ochrony małoletnich – co warto wiedzieć o nowych przepisach?  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).

Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!